Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Marec
2020
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-8/2020-500
78 750,00 € Symphony Group s. r. o. Štatistický úrad SR
2.
Marec
2020
Zmluva č. 168/2020 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
168/2020
10 000,00 € Ing. Alexander Láng INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
2.
Marec
2020
Zmluva č. 167/2020 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
167/2020
10 000,00 € Ing. Ignác Badár INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
2.
Marec
2020
Dodatok č. 16 k Dohode o vzájomnom poskytovaní údajov
Dodatok č. 16
0,00 € DataCentrum Štatistický úrad SR
2.
Marec
2020
Zmluva č. 166/2020 o vytvorení, použití a šírení autorského diela
166/2020
10 000,00 € Ing. Peter Hollý INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
27.
Február
2020
Zmluva o použití a šírení autorského diela
ZML-1-1/2020-900
37 000,00 € Mgr. Martin Kilársky Štatistický úrad SR
25.
Február
2020
Zmluva o dielo
ZML-1-2/2020-900
2 439 175,20 € TREXIMA Bratislava s.r.o. Štatistický úrad SR
20.
Február
2020
Dodatok č. 15 k Dohode o vzájomnom poskytovaní údajov
Dodatok č. 15
0,00 € Štátna pokladnica Štatistický úrad SR
11.
Február
2020
Poistná zmluva číslo 1110011994 poistenie zodpovednosti za škodu
ZML-3-6/2020-230
65 800,00 € PREMIUM Insurance Company Limited Štatistický úrad SR
10.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/U127
ZML-3-7/2020-400
165 088,84 € Štatistický úrad SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
Február
2020
Zmluva o výkone správy
ZML-3-1/2020-230
50 000,00 € Orange Slovensko a.s. Štatistický úrad SR
4.
Február
2020
Zmluva o servisnej činnosti
ZML-3-5/2020-500
21 564,00 € EMM International s.r.o. Štatistický úrad SR
31.
Január
2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 467 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu
ZML-3-3/2020-PO
0,00 € Technické služby mesta Humenné Štatistický úrad SR
24.
Január
2020
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
DOH-2-2/2020-BB
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Štatistický úrad SR
23.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
ZML-3-2/2020-500
5 999,99 € Disig, a.s. Štatistický úrad SR
15.
Január
2020
Zmluva o spolupráci pri zostavení satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky
ZML-3-13/2019-400
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
15.
Január
2020
Kúpna zmluva
112/2020
26 385,84 € ADIR výpočtová technika INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
14.
Január
2020
Darovacia zmluva
ZML-3-55/2019-230
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Dolná Strehová
27.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071Y061
ZML-3-66/2019-500
10 082 769,69 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Štatistický úrad SR
19.
December
2019
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
ZML-3-62/2019-230
68 200,00 € Ľubomír Vráblik - A A A ČISTENIE Štatistický úrad SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »