Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V958
ZML-3-44/2019-500
2 399 718,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štatistický úrad SR
27.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V769
ZML-3-43/2019-500
749 072,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štatistický úrad SR
20.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-21/2020-500
79 488,00 € Belfast, s.r.o. Štatistický úrad SR
20.
Máj
2020
Licenčná zmluva softwaru BLAISE pre Windows
ZML-3-22/2020-500
30 500,00 € Blaise Štatistický úrad SR
15.
Máj
2020
Dodatok č.15 k Zmluve o poskytovaní závodného stravovania
Dodatok č.15 k Zmluve č.37/1/1997
0,00 € Pravoslávny kňazský seminár Prešovskej univerzity v Prešove Štatistický úrad SR
14.
Máj
2020
Zmluva o budúcej zmluve o podnájme nebytových priestorov
ZML-4-4/2020-230
0,00 € Office Center Services s.r.o. Štatistický úrad SR
14.
Máj
2020
Zmluva o migrácii IS Vnútorná správa, IŠIS Štatistického úradu Slovenskej republiky do vládneho cloudu
ZML-1-7/2020-500
959 460,00 € Plaut Slovensko, s.r.o. Štatistický úrad SR
14.
Máj
2020
Zmluva o migrácii IS IVIS, RPO Štatistického úradu Slovenskej republiky do vládneho cloudu
ZML-1-6/2020-500
909 840,00 € Rackscale, s.r.o. Štatistický úrad SR
13.
Máj
2020
Dohoda o podmienkach technického zabezpečenia poskytovania údajov z administratívnych zdrojov
DOH-1-3/2020-300
0,00 € Sociálna poisťovňa Štatistický úrad SR
11.
Máj
2020
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-1/2020-BB
0,00 € Štatistický úrad SR Sociálna poisťovňa
5.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-17/2020-500
78 624,00 € AGILIT, s.r.o. Štatistický úrad SR
5.
Máj
2020
Zmluva o výpožičke
ZML-4-10/2019-ZA
10 661,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Štatistický úrad SR
23.
Apríl
2020
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-2/2020-NR
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štatistický úrad SR
22.
Apríl
2020
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
ZML-3-18/2020-400
106 800,00 € Šišmič, advokátska kancelária, s. r. o. Štatistický úrad SR
22.
Apríl
2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov a súvisiaceho hnuteľného majetku
DOH-2-8/2020-NR
0,00 € Vladimír Nevlaha Profi-gastro Štatistický úrad SR
22.
Apríl
2020
Dohoda o ukončení Zmluvy na zabezpečenie stravovania
DOH-2-9/2020-NR
0,00 € Vladimír Nevlaha Profi-gastro Štatistický úrad SR
20.
Apríl
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML-3-16/2020-400
71 877,52 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
17.
Apríl
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
419/2020
7 200,00 € O2 Slovakia, s.r.o. INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
16.
Apríl
2020
Rámcová zmluva o úprave podmienok používania licencií a produktov Oracle
ZML-3-13/2020-500
0,00 € Ministerstvo financií SR Štatistický úrad SR
31.
Marec
2020
Licenčná zmluva
ZML-3-14/2020-500
74 791,58 € SOFTIP, a.s. Štatistický úrad SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »