Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
August
2020
Zmluva o spolupráci Č. : PPZ-OKH3-2020/004009-011
117/2020/UVLF
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5.
August
2020
Agreement about promotional activities
91/2020/UVLF
0,00 € Parcours Médecin Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4.
August
2020
Dohoda o sublicencii a službe Bezpečnostný balík (GSM)
23/2020/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4.
August
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ZA ZC TWIN (DS-SME)
24/2020/UVLF-IKT
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3.
August
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
20/2020/UVLF-IKT
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3.
August
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-19-0462
114/2020/UVLF
224 437,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3.
August
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-19-0234
113/2020/UVLF
235 047,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3.
August
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
21/2020/UVLF-IKT
1 187,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3.
August
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/X229
115/2020/UVLF
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3.
August
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
22/2020/UVLF-IKT
357,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3.
August
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-19-0440
111/2020/UVLF
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3.
August
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-19-0193
112/2020/UVLF
248 008,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
29.
Júl
2020
Dohoda o spolupráci
110/2020/UVLF
1 188,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
23.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
96/2020/UVLF
3 137,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Viktória Nagy
22.
Júl
2020
COLLABORATION AGREEMENT
28/2020/UVLF
0,00 € The University of Debrecen Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
21.
Júl
2020
Licenčná zmluva
26/2020/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Ingrida Hodorová a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
21.
Júl
2020
Licenčná zmluva
16/2020/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Veronika Bohušová a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
21.
Júl
2020
Licenčná zmluva
18/2020/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Anna Šoganičová a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
17.
Júl
2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečovaní starostlivosti o koňa č.j.: 86/2018/UVLF
103/2020/UVLF
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Telovýchovná jednota Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16.
Júl
2020
Rámcová smlouva o obsahu a rozsahu praktické výuky (odborné praxi) studentů a o podmínkách jejího konání
104/2020/UVLF
0,00 € BENU Česká republika s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »