Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Február
2020
Licenčná zmluva
8/2020/UVLF-FPH
0,00 € RNDr. Judit Süli, PhD. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
24.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
27/2020/UVLF
Doplnená
16 397 579,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
21.
Február
2020
Licenčná zmluva
6/2020/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Dominika Kozáková a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
21.
Február
2020
Licenčná zmluva
1/2020/UVLF-FPH
0,00 € RNDr. Mária Kolesárová, PhD. a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
Február
2020
Rámcová dohoda
29/2020/UVLF
6 240,00 € Tomáš Moščák Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
Február
2020
Darovacia zmluva
25/2020/UVLF
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Zoologická záhrada Košice
20.
Február
2020
Kúpna zmluva
26/2020/UVLF
550,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Zoologická záhrada Košice
19.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
17/2020/UVLF
915,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.
18.
Február
2020
Kúpna zmluva
19/2020/UVLF
1 050,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos
18.
Február
2020
Partnership Statement
20/2020/UVLF
0,00 € Nord University, Faculty of Biosciences and Aquaculture Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
17.
Február
2020
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou Neuroimunologický ústav SAV pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu Imunológia a Neurovedy
198/2019/UVLF
0,00 € Slovenská akadémia vied, Neuroimunologický ústav SAV Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14.
Február
2020
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou Parazitologický ústav SAV pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu Parazitárne choroby zvierat
195/2019/UVLF
0,00 € Slovenská akadémia vied, Parazitologický ústav Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
13.
Február
2020
Zmluva o vydaní a používaní certifikátu pre autentifikáciu webového sídla
24/2020/UVLF
47,00 € Disig, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
12.
Február
2020
Zmluva o výpožičke
172/2019/UVLF
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-Okolie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
12.
Február
2020
Rámcová dohoda
22/2020/UVLF
22 238,24 € IDEXX Laboratories Slovakia s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
12.
Február
2020
Zmluva o výpožičke
172 (1) /2019/UVLF
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-Okolie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11.
Február
2020
Zmluva o ubytovaní
157 (665-668) /2019/UVLF
246,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
10.
Február
2020
Dohoda o prevode telefónneho čísla
4/2020/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Február
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
5/2020/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
Február
2020
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
3/2020/UVLF-IKT
435,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »