Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
December
2019
Kúpna zmluva na surové kravské mlieko pre roky 2017-2021 / Dodatok č. 22
Kúpna zmluva na surové kravské mlieko pre roky 2017-2021 / Dodatok č. 22
0,00 € AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Tatranská mliekareň a.s.
20.
December
2019
Kúpna zmluva Slanské Nové Mesto
Kúpna zmluva Slanské Nové Mesto
1 000,00 € Babičová Agnesa Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
20.
December
2019
Zmluva o združení výskumne a technicky orientovaných univerzít Slovenskej republiky
254/2019/UVLF
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
December
2019
Kolektívna zmluva
258/2019/UVLF
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19.
December
2019
Accommodation Agreement
170 (55-59) /2019/UVLF
610,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
18.
December
2019
Rámcová dohoda
253/2019/UVLF
2 880,00 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18.
December
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov verejnej vysokej školy
252/2019/UVLF
493,34 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Rudolf Mišinský
18.
December
2019
Licenčná zmluva
28/2019/UVLF-ESAP
0,00 € MVDr. Alena Nagyová, PhD. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
17.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
251/2019/UVLF
1 325,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Veronika Šimaiová, PhD.
17.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
250/2019/UVLF
2 568,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Veronika Pócošová
16.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu a školenie v rámci krajín programu
248/2019/UVLF
1 230,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.
13.
December
2019
Zmluva č. 50/UP 2019 o zabezpečení koncertného podujatia
249/2019/UVLF
7 265,00 € Štátna filharmónia Košice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11.
December
2019
Accommodation Agreement
170 (52-54) /2019/UVLF
366,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
11.
December
2019
Darovacia zmluva
1/2019/NF
5 925,00 € Neinvestičný fond Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
10.
December
2019
Licenčná zmluva
37/2019/UVLF-FPH
0,00 € RNDr. Gabriela Hrčková, DrSc. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
December
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
91/2019/UVLF-IKT
138,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
December
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
90/2019/UVLF-IKT
123,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
9.
December
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
84/2019/UVLF-IKT
93,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
9.
December
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
89/2019/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
9.
December
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
86/2019/UVLF-IKT
88,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »