Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Máj
2020
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001143-128_2020
92 884,00 € Mesto Sečovce Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
28.
Máj
2020
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 122/2020
122/2020
20 000,00 € Ing. Veronika Tóthová Úrad vlády SR
25.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. 79/2020 k projektu č. 301021AGS5 s názvom „Úprava existujúcich funkcionalít a rozširovanie nových funkcionalít informačného monitorovacieho systému“
581/2020
8 841 600,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
20.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301021AGS5 s názvom: "Úprava existujúcich funkcionalít a rozširovanie nových funkcionalít informačného monitorovacieho systému"
79/2020
8 841 600,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
30.
Apríl
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z20202114_Z
570/2020
0,00 € NADOSAH, spol. s r. o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
30.
Apríl
2020
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001138-300_2020
62 100,00 € Obec Martinová Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
22.
Apríl
2020
DOHODA o implementácii projektu: „Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike“
18/2020
750 000,00 € Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - OECD Úrad vlády SR
21.
Apríl
2020
Zmluva na zabezpečenie výučby anglického a francúzskeho jazyka
01/2020
4 940,00 € EDUCATO, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti)
10.
Apríl
2020
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
105/2020
0,00 € Mgr. Peter Pollák, PhD. Úrad vlády SR
10.
Apríl
2020
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
108/2020
0,00 € Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. Úrad vlády SR
10.
Apríl
2020
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
107/2020
0,00 € Dr. Ing. Robert Mistrík Úrad vlády SR
10.
Apríl
2020
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
106/2020
0,00 € Ing. Peter Škodný Úrad vlády SR
8.
Apríl
2020
Zmluva o dielo č. 1087/2019
1087/2019
17 280,00 € Aglo Solutions s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
7.
Apríl
2020
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001138-298_2020
62 100,00 € Obec Hajnáčka Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
3.
Apríl
2020
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001138-297_2020
62 100,00 € Obec Čečehov Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
3.
Apríl
2020
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001143-133_2020
92 884,00 € Diecézna charita Rožňava Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
25.
Marec
2020
Zmluva o dielo
526/2020
79 200,00 € ASKITUS spol. s r. o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
24.
Marec
2020
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001143-132_2020
92 884,00 € Obec Kružlová Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
24.
Marec
2020
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001138-301_2020
62 100,00 € Obec Sedliská Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
24.
Marec
2020
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
USVRK_ZM_ USVRK-OIP-2020/000832-171_2020
0,00 € Mgr. Katarína Jurčišinová Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »