Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Máj
2018
Licenčná zmluva
190008/400/2018
0,00 € Marián Vongrej Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Máj
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu Erasmus+ č. zmluvy -2017-KS01-KA103-034914
190010/107/2018
900,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Máj
2018
Dodatok č. 5 ku kooperačnej zmluve č. 2 so spoluriešiteľskou organizáciou na poskytnutie prostriedkov z projektu č. APVV-14-0512
190010/110/2018
3 018,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Máj
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu Erasmus+ akademický rok: 2017/2018, Číslo zmluvy – 2017-1-SK01-KA103-034914
180040/201/2018
1 387,00 € Natafaluši Martin Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Máj
2018
Zmluva č. K261 o výkone kontroly miery znečistenia vypúšťaných odpadových vôd od producentov, odvádzaných verejnou kanalizáciou
190010/105/2018
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Máj
2018
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu Erasmus+ č. zmluvy -2018-KS01-KA103-045836
190010/108/2018
1 306 600,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Máj
2018
Zmluva č. K258 o výkone kontroly miery znečistenia vypúšťaných odpadových vôd od producentov, odvádzaných verejnou kanalizáciou
190010/104/2018
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Máj
2018
Dodatok č. 5 ku kooperačnej zmluve č. 4 so spoluriešiteľskou organizáciou na poskytnutie prostriedkov z projektu č. APVV-14-0512
190010/112/2018
3 018,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Máj
2018
Dodatok č. 5 ku kooperačnej zmluve č. 3 so spoluriešiteľskou organizáciou na poskytnutie prostriedkov z projektu č. APVV-14-0512
190010/111/2018
3 018,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Máj
2018
Dodatok č. 5 ku kooperačnej zmluve č. 1 so spoluriešiteľskou organizáciou na poskytnutie prostriedkov z projektu č. APVV-14-0512
190010/109/2018
3 720,00 € Technická univerzita v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Máj
2018
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Bratislava
190010/113/2018
0,00 € Ing. Jozef Lukáš Ekonomická univerzita v Bratislave
17.
Máj
2018
Kúpna zmluva
Z201821304_Z
5 500,00 € CTRL + C s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
17.
Máj
2018
Kúpna zmluva
Z201821716_Z
228,00 € BIBO DESIGN s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
17.
Máj
2018
PD Rekonštrukcia vnútorných rozvodov
190015/033/2018
7 490,00 € LINAX spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
14.
Máj
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2017/2018 Číslo zmluvy – 2017-1-SK01-KA103-034914
180040/178/2018
735,00 € Hlavová Natália Ekonomická univerzita v Bratislave
14.
Máj
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2017/2018 Číslo zmluvy – 2017-1-SK01-KA103-034914
180040/176/2018
315,00 € Bocko Dávid Ekonomická univerzita v Bratislave
14.
Máj
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2017/2018 Číslo zmluvy – 2017-1-SK01-KA103-034914
180040/175/2018
420,00 € Blštáková Jana Ekonomická univerzita v Bratislave
14.
Máj
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu Erasmus+ akademický rok: 2017/2018, Číslo zmluvy – 2017-1-SK01-KA103-034914
180040/200/2018
1 560,00 € Matys Ivan Ekonomická univerzita v Bratislave
14.
Máj
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2017/2018 Číslo zmluvy – 2017-1-SK01-KA103-034914
180040/191/2018
735,00 € Mišúnová Ivana Ekonomická univerzita v Bratislave
14.
Máj
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2017/2018 Číslo zmluvy – 2017-1-SK01-KA103-034914
180040/189/2018
735,00 € Mihalčová Bohuslava Ekonomická univerzita v Bratislave
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »