Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/087/2020
600,00 € Kosztanko Simona Ekonomická univerzita v Bratislave
11.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/082/2020
735,00 € Bobenič-Hintošová Aneta Ekonomická univerzita v Bratislave
11.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/084/2020
840,00 € Čiefová Michaela Ekonomická univerzita v Bratislave
11.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/085/2020
735,00 € Dugas Jaroslav Ekonomická univerzita v Bratislave
10.
Február
2020
Zmluva o združení UNIVNET
0201/0082/19
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita vo Zvolene, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
10.
Február
2020
Kúpna zmluva
Z20202274_Z
2 662,00 € TRACO Computers s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
10.
Február
2020
Rámcová dohoda
Z20202252_Z
189 565,85 € Up Slovensko, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7.
Február
2020
Zmluva o združení UNIVNET č. 0201/0007/20
190010/021/2020
0,00 € Slovenská technická univerzita Ekonomická univerzita v Bratislave
7.
Február
2020
Rámcová dohoda o odbornej spolupráci č. Z/BTS/HR/8/2020
190010/018/2020
0,00 € Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava Ekonomická univerzita v Bratislave
7.
Február
2020
Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie programu podpory cieleného doktorandského štúdia a výskumu
190010/019/2020
0,00 € Národná banka Slovenska Ekonomická univerzita v Bratislave
7.
Február
2020
Zmluva o združení UNIVNET č. 0201/0082/19
190010/020/2020
0,00 € Slovenská technická univerzita Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/064/2020
2 225,00 € Kristína Jurigová Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/066/2020
2 687,00 € Tereza Toruková Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/075/2020
2 099,00 € Petra Koniarová Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/065/2020
2 256,00 € Tatiana Mozuchova Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
Február
2020
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 2018-1-SK01-KA103-045836 akademický rok 2019/2020 Pridelenie dodatočného grantového príspevku ERASMUS+ - sociálne štipendium
180040/059/2020
755,00 € Miroslava Michalicová Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/074/2020
1 708,00 € Katarína Malíková Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/079/2020
1 990,00 € Gabriela Masárová Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/073/2020
2 496,00 € Norbert Marcinčin Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/060/2020
1 924,00 € Tomáš Kollár Ekonomická univerzita v Bratislave
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »