Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Január
2020
Licenčná zmluva
190008/313/2019
0,00 € Zuzana Košťálová Ekonomická univerzita v Bratislave
28.
Január
2020
Licenčná zmluva
190008/312/2019
0,00 € Patrik Jankovič Ekonomická univerzita v Bratislave
28.
Január
2020
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Oulu, Jakobstad, Fínsko, Boden, Švédsko
190010/015/2020
0,00 € Mário Štefka Ekonomická univerzita v Bratislave
28.
Január
2020
Licenčná zmluva
190008/310/2019
0,00 € Marián Čvirik Ekonomická univerzita v Bratislave
28.
Január
2020
Licenčná zmluva
190008/315/2019
0,00 € Allan Jose Sequeira Lopez Ekonomická univerzita v Bratislave
28.
Január
2020
Dodávka zemiakových lokší
190015/010/2020
552,00 € Bidfood Slovakia s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
28.
Január
2020
Interreg Europe – Dohoda o činnosti Účasť externého experta na projektovom stretnutí partnerov projektu ENTER - transfer
190010/014/2020
0,00 € Mgr. Martin Novysedlák Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/034/2020
2 240,00 € Kristián Kalamen Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/035/2020
2 600,00 € Zuzana Repková Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/028/2020
1 924,00 € Levente Marczibál Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/025/2020
1 924,00 € Lukáš Baloga Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/026/2020
1 855,00 € Tomáš Mičko Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/030/2020
1 993,00 € Rastislav Solej Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/031/2020
2 617,00 € Tatiana Móderová Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/032/2020
2 531,00 € Nikoleta Tkáčová Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Január
2020
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 2019-1-SK01-KA103-059940 akademický rok 2019/2020 Pridelenie dodatočného grantového príspevku ERASMUS+ - na špeciálne potreby
180040/039/2020
798,00 € Peter Mikula Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Január
2020
Licenčná zmluva
190010/013/2020
0,00 € akad. maliar Stanislav Lajda Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/027/2020
2 063,00 € Miroslav Hieu Nguyen Duy Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/033/2020
2 687,00 € Miroslava Hladíková Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2019-1-SK01-KA103-059940
180040/036/2020
2 271,00 € Helena Jančovičová Ekonomická univerzita v Bratislave