Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
December
2017
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku EU vo VVICB Kapušany
190015/054/2017
7 046,58 € Generali poisťovňa a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
21.
December
2017
Nájomná zmluva č. 35/2017
190010/292/2017
0,00 € Delikomat Slovensko Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
December
2017
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0357
190010/291/2017
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
December
2017
Analýza virtuálneho trhu
190015/053/2017
10 500,00 € NETWORTH s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
December
2017
Dodávka počítačových zostáv – I. časť Dodávka tlačiarní – II. časť
190015/052/2017
15 686,00 € AGEM COMPUTERS spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
14.
December
2017
Dodávka nápojov –Jana, Rio
190015/050/2017
2 651,80 € McCarter a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
14.
December
2017
Výmena vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave I.etapa
190015/051/2017
181 870,66 € Panorama Slovakia s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
13.
December
2017
Zmluva o dielo
190010/290/2017
0,00 € Jan Brzozowski Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
December
2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu Erasmus+ akademický rok: 2017/2018, Číslo zmluvy – 2016-1-SK01-KA103-022121
180040/233/2017
2 877,00 € Ljubovic Leon Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
December
2017
Dodávka hlbokomrazených pekárenských výrobkov
190015/049/2017
23 393,40 € EDENY s. r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
December
2017
Grant agreement model for Erasmus+ staff mobility for teaching and training akademický rok: 2017/2018 Číslo zmluvy – 2016-2-SK01-KA107-034902
180040/228/2017
1 660,00 € Paul Mwangi Gachanja Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
December
2017
Grant agreement model for Erasmus+ staff mobility for teaching and training akademický rok: 2017/2018 Číslo zmluvy – 2016-2-SK01-KA107-034902
180040/229/2017
2 540,00 € Shivani Bhagylakshmi Devi Guness Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
December
2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu Erasmus+ akademický rok: 2017/2018, Číslo zmluvy – 2016-1-SK01-KA103-022121
180040/230/2017
1 248,00 € Boga Michal Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
December
2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2017/2018 Číslo zmluvy – 2017-1-SK01-KA103-034914
180040/236/2017
735,00 € Dudáš-Pajerská Erika Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
December
2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie akademický rok: 2017/2018 Číslo zmluvy – 2017-1-SK01-KA103-034914
180040/237/2017
735,00 € Jarossová Malgorzata Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
December
2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu Erasmus+ akademický rok: 2017/2018, Číslo zmluvy – 2016-1-SK01-KA103-022121
180040/234/2017
2 550,00 € Surma Liudmila Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
December
2017
Grant agreement model for Erasmus+ staff mobility for teaching and training akademický rok: 2016/2017 Číslo zmluvy – 2016-1-SK01-KA107-022284
180040/235/2017
2 380,00 € Hudcovský Martin Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
December
2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu Erasmus+ akademický rok: 2017/2018, Číslo zmluvy – 2016-1-SK01-KA103-022121
180040/231/2017
2 655,00 € Braga Denys Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
December
2017
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 2016-1-SK01-KA103-022121 Pridelenie dodatočného grantového príspevku ERASMUS+
180040/232/2017
312,00 € Kovacs Andreea Ekonomická univerzita v Bratislave
12.
December
2017
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 2017-1-SK01 KA103-034914 Pridelenie dodatočného grantového príspevku ERASMUS+ - sociálne štipendium
180040/238/2017
750,00 € Dominika Hrabková Ekonomická univerzita v Bratislave
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »