Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/390/2019
2 820,00 € Milan Cibuľa Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
September
2019
Kúpna zmluva
Z201929137_Z
174,00 € COPPER, spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
September
2019
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Bratislava
190010/313/2019
0,00 € Aneta Gladičová Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/380/2019
1 876,00 € Viktória Peštová Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/378/2019
2 945,00 € Michaela Plaskúrová Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/379/2019
2 086,00 € Jozef Medveď Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/386/2019
2 193,00 € Eduard Hromkovič Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/376/2019
2 037,00 € Mária Smatanová Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/377/2019
2 146,00 € Mária Líšková Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/391/2019
2 099,00 € Monika Páleníková Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
September
2019
Rámcová dohoda
Z201928999_Z
5 470,00 € MIK, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
September
2019
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Petrohrad, Ruská federácia
190010/314/2019
0,00 € Ing. Zuzana Borovská Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
September
2019
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Praha, Česká republika
190010/315/2019
0,00 € Ing. Alexandra Bagiová Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/389/2019
2 820,00 € Juliana Bérešová Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/388/2019
2 086,00 € Júlia Jankurová Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/385/2019
2 016,00 € Petra Vanyová Ekonomická univerzita v Bratislave
27.
September
2019
Kúpna zmluva
Z201928996_Z
2 230,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
26.
September
2019
Zabezpečenie prístupného akademického prostredia hlavného areálu EU v BA pre študentov so špecifickými potrebami-časť chodník medzi objektom V1 a V2
190015/072/2019
49 999,82 € Olstav TM s. r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
26.
September
2019
Zabezpečenie prístupného akademického prostredia hlavného areálu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre študentov so špecifickými potrebami – časť rekonštrukcia komunikácie v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave – prístup k aule
190015/074/2019
10 175,84 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
26.
September
2019
Zabezpečenie prístupného akademického prostredia hlavného areálu EU v BA pre študentov so špecifickými potrebami-časť Rekonštrukcia mostnej konštrukcie(rampy) v areáli EU v BA pred budovou V1
190015/073/2019
45 247,60 € Olstav TM s. r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »