Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Apríl
2019
Zmluva o spolupráci
190010/092/2019
0,00 € Leticia A Ekonomická univerzita v Bratislave
30.
Marec
2019
Dodávka elektrickej energie
190015/045/2019
903 634,98 € Pow-en a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí finančného príspevku na zahraničnú mobilitu z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov
190010/086/2019
1 500,00 € Ing. Hana Palušková Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Memorandum o porozumení
190010/083/2019
0,00 € UNIVERSITY OF VICTORIA V ZASTÚPENÍ THE PETER B. GUSTAVSON SCHOOL OF BUSINESS Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Klimatizačné zariadenia
190015/042/2019
3 374,99 € NOVOKLIM, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Komisionárska zmluva
190010/087/2019
0,00 € Wolters Kluwer Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nehnuteľnosti
190010/071/2019
0,00 € Slovenská plavba a prístavy Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Oprava 4 učební v objekte V2
190015/044/2019
10 550,90 € KREATOR ATELIER, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201910427_Z
432,00 € Cofin, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Bratislava 3
190010/076/2019
0,00 € Michaela Benčeková Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí finančného príspevku na zahraničnú mobilitu z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov
190010/078/2019
1 000,00 € Ing. Miroslav Klimek Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Zmluva o distribúcií elektronických verzií kníh prenájom konečnému užívateľovi
190010/088/2019
0,00 € Wolters Kluwer Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Zmluva o distribúcií elektronických verzií kníh
190010/089/2019
0,00 € Wolters Kluwer Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Zmluva č. 3/2019 o poskytnutí finančného príspevku na zahraničnú mobilitu z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov
190010/079/2019
500,00 € Ing. Martin Mucha Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Dohoda o činnosti Účasť externého experta na projektovom stretnutí partnerov projektu RESTAURA
190010/084/2019
0,00 € Ing. Andrea Lukačková Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Consortium Agreement
190010/085/2019
0,00 € Politecnico di Milano Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA NA POUŽITIE DIELA
190010/080/2019
0,00 € Lucia Kišš Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Oprava 4 učební v objekte V2
190015/043/2019
3 841,17 € STAVREM PLUS s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA NA POUŽITIE DIELA
190010/081/2019
0,00 € Ing. Peter Tomášek Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Bratislava
190010/077/2019
0,00 € Ján Marinič Ekonomická univerzita v Bratislave
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »