Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2808/2019
PUSR-2019-113
68 669,15 € Strešné okná s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
8.
Október
2019
Dodatok č.220605-6 ku zmluve o nakladaní s odpadom
PUSR-2019-112
0,00 € OLO a.s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
2.
Október
2019
Rámcová dohoda č. 17598/2019
PUSR-2019-111
17 880,00 € Autoservice TT, s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
26.
September
2019
Zmluva o dielo č. 18/2019
PUSR-2019-109
3 000,00 € Urbanová Katarína,Mgr.art. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
26.
September
2019
Zmluva o dielo č. 20/2019
PUSR-2019-110
3 266,00 € Bohuš Vilím, ak.soch. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
23.
September
2019
Dodatok č.1 k Čiastkovej zmluve o združenej dodávke elektriny č. 7945/2019
PUSR-2019-108
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
20.
September
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 30.11.2018
PUSR-2019-107
0,00 € TRIOINVEST s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
11.
September
2019
Zmluva o dielo č.15/2019
PUSR-2019-102
1 980,00 € Ajna, s. r. o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
11.
September
2019
Zmluva o dielo č.19/2019
PUSR-2019-105
1 000,00 € Kubová Alena,ak.mal. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
11.
September
2019
Zmluva o dielo č.16/2019
PUSR-2019-103
750,00 € Ajna, s. r. o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
11.
September
2019
Zmluva o dielo č.17/2019
PUSR-2019-104
1 832,00 € Mgr. art. Peter Pohanka Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
11.
September
2019
Zmluva o dielo č.21/2019
PUSR-2019-106
2 070,00 € Mgr. art. Peter Pohanka Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
September
2019
Zmluva o dielo č.16915/2019
PUSR-2019-101
20 872,57 € ARTS-PRO s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
September
2019
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2019/PÚ SR
PUSR-2019-100
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
September
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena
PUSR-2019-99
975,74 € Mesto Trnava Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
30.
August
2019
Zmluva o dielo č.2808/2019
PUSR-2019-098
55 008,00 € Strešné okná s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
24.
August
2019
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
PUSR-2019-097
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
24.
August
2019
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
PUSR-2019-096
1 500,00 € Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
20.
August
2019
Rámcová dohoda č. 072019TPO
PUSR-2019-095
178 000,00 € DelCom Slovakia a. s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
18.
August
2019
Zmluva o dielo č. 0813/2019
PUSR-2019-092
185 578,85 € LEDAX s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »