Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/04
PUSR-2019-151
77,00 € doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/06
PUSR-2019-154
62,00 € Mgr. Zuzana Koblišková Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/08
PUSR-2019-156
27,50 € PhDr. Jozef Labuda, CSc. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/21
PUSR-2019-162
12,00 € Ivan Radimák Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/01
PUSR-2019-147
44,00 € Mgr. Peter Buday, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/03
PUSR-2019-149
60,00 € Mgr. Martin Goduš Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/14
PUSR-2019-163
44,00 € PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/23
PUSR-2019-150
50,00 € Jana Hritzová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/17
PUSR-2019-166
88,00 € doc. PhDr. Vladimír Varsík, CSc. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/09
PUSR-2019-157
72,00 € Lubomír Lužina Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Rámcová dohoda
Z2020735_Z
2 060,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/02
PUSR-2019-148
100,00 € doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/07
PUSR-2019-155
44,00 € Mgr. Alexandra Kusá, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby "ZBERNÁ JAZDA" č.1576/2018
PUSR-2019-168
204,00 € Slovenská pošta, a. s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Dodatok č.3 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu
PUSR-2019-169
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/18
PUSR-2019-167
77,00 € Ing. arch. Katarína Vošková, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/11
PUSR-2019-159
77,00 € Ing. arch. Jozef Múdry Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/15
PUSR-2019-164
209,00 € Mgr. art. Peter Šimon Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/13
PUSR-2019-161
77,00 € Mgr. Lucia Pastierová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Január
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/21428-1/76998/10
PUSR-2019-158
44,00 € Ing. Jiří Mandl Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »