Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
December
2019
Zmluva o dodávke plynu
PUSR-2019-137
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
4.
December
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov z IS katastra nehnuteľností
PUSR-2019-135
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
2.
December
2019
Rámcová dohoda
Z201936213_Z
1 950,00 € MIHI.sk, s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
29.
November
2019
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
PUSR-2019-134
1 500,00 € Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
29.
November
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-133
218,00 € Mgr. Katarína Kučerová Bodnárová, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
29.
November
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-132
184,00 € Mgr. Katarína Tánczosová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
29.
November
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-127
140,00 € Alexandra Katkinová, M.A. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
29.
November
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-125
110,00 € Ing. arch. Patrik Baxa Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
29.
November
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-126
199,00 € Mgr. Patrik Farkaš Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
29.
November
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-130
390,00 € PhDr. Mária Smoláková, CSc. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
29.
November
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-128
202,00 € Mgr. Radomír Sabol Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
29.
November
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-129
530,00 € PhDr. Jana Šulcová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
29.
November
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-131
281,00 € Mgr. Elena Sabadošová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
26.
November
2019
Zmluva o dielo č. 22/2019
PUSR-2019-121
1 800,00 € Ajna, s. r. o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
26.
November
2019
Zmluva o dielo č. 23/2019
PUSR-2019-122
2 300,00 € Mgr. art. Peter Pohanka Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
26.
November
2019
Zmluva o dielo č. 24/2019
PUSR-2019-123
1 000,00 € Urbanová Katarína, Mgr.art. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
22.
November
2019
Rámcová dohoda č. 22607/2019
PUSR-2019-120
14 400,00 € CAR HOSPITAL s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
19.
November
2019
Zmluva o dielo č.19637/2019
PUSR-2019-118
29 400,00 € GUTGUT, s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
19.
November
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-119
0,00 € Slovenská národná knižnica Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
19.
November
2019
Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
1239/2019
1 500 000,00 € Úrad vlády SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »