Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/14
PUSR-2020-025
62,00 € PhDr. Jozef Labuda, CSc. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/15
PUSR-2020-027
45,00 € Mgr. Samuel Okkel Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/13
PUSR-2020-030
77,00 € PhDr. Ľubomír Podušel, CSc. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/10
PUSR-2020-031
66,00 € PhDr. Gabriela Podušelová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/05
PUSR-2020-028
204,00 € Mgr. Lenka Pajer Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/11
PUSR-2020-032
66,00 € Mgr. Zuzana Šullová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/17
PUSR-2020-023
63,00 € akad. soch. Juraj Krajčo Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/03
PUSR-2020-029
109,00 € Mgr. Radka Palenčárová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
6.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/02
PUSR-2020-034
154,00 € Mgr. Mária Vdovičíková Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/18
PUSR-2020-019
54,00 € Vladimír Eliáš Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Čiastková zmluva o pristúpení k Rámcovej dohode č.MK-158/2019/M
PUSR-2020-016
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Zmluva o dielo
PUSR-2020-015
1 235,00 € Ing.arch. Jaroslava Žuffová, CSc. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/16
PUSR-2020-017
20,00 € Martin Deko Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/01
PUSR-2020-018
116,00 € Ing. Mária Dvončová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/04
PUSR-2020-021
150,00 € Mgr. Zuzana Francová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 101/383/0091
PUSR-2020-013
0,00 € MagikINFO s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Dohoda o vydávaní časopisu Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo
PUSR-2020-014
0,00 € Slovenské národné múzeum Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/07
PUSR-2020-020
51,00 € Ing. arch. Dušan Ferianc, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
5.
Marec
2020
Licenčná zmluva PUSR-2019/26690-1/102565/06
PUSR-2020-022
66,00 € Ing. arch. Ivan Gojdič Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
4.
Marec
2020
Zmluva o dielo č.1/2020
PUSR-2020-003
1 570,00 € Urbanová Katarína,Mgr.art. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »