Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
November
2018
Kúpna zmluva
PUSR-2018-107
236,70 € Ing. Ivan Solivarský a Ing. Alžbeta Solivarská Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
18.
Október
2018
Licenčná zmluva
PUSR-2018-102
180,00 € Mgr. Lucia Štrbáková Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
3.
Október
2018
zmluva o výpožičke
SNM-AM-ZOV-2018/3310
0,00 € Slovenské národné múzeum Pamiatkový úrad SR Bratislava
3.
Október
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201841014_Z
117 000,00 € DATALAN, a.s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
10.
September
2018
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
PUSR-2018-099
0,00 € Mgr. Anna Tuhárska Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
22.
August
2018
Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci
PUSR-2018-098
0,00 € PRODIS+, spol. s r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
25.
Júl
2018
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
PUSR-2018-094
487,87 € Mesto Trnava Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
18.
Júl
2018
Zmluva o dielo
PUSR-2018-093
148 530,52 € COMFING spol. s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Júl
2018
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb č. Z201719692_Z
PUSR-2018-092
0,00 € DATALAN, a.s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
28.
Jún
2018
Zmluva o dielo č. 0502/0009/18
0502/0009/18
2 400,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
26.
Jún
2018
Zmluva o dielo
PUSR-2018-089
5 598,48 € RIMI-Nabda, s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
25.
Jún
2018
Dohoda o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
PUSR-2018-090
0,00 € Fridrich Paľko, s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
25.
Jún
2018
Zmluva o dielo
PUSR-2018-088
2 400,00 € Fakulta architektúry STU v Bratislave Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
18.
Jún
2018
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
PUSR-2018-086
0,00 € Mgr. Ing. arch. Veronika Kapišinská, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
18.
Jún
2018
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
PUSR-2018-085
600,00 € Ing. Eva Danielová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
18.
Jún
2018
Zmluva o dielo
PUSR-2018-087
2 388,00 € Marián Haršányi Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
18.
Jún
2018
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
PUSR-2018-084
0,00 € Mgr. Peter Buday, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
8.
Jún
2018
Zmluva o dielo
PUSR-2018-083
Doplnená
78 757,61 € TOKY S - Ľudevít Tokarčík Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
8.
Jún
2018
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
PUSR-2018-078
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
8.
Jún
2018
Zmluva o dielo
PUSR-2018-082
63 899,53 € Obnova s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »