Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2019
Zmluva o dielo č.11/2019
PUSR-2019-084
2 250,00 € Dana Gustafíková Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
25.
Jún
2019
Zmluva o dielo č.13/2019
PUSR-2019-085
2 925,00 € Mgr. art. Peter Pohanka Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
21.
Jún
2019
Zmluva o dielo č.1906/2019
PUSR-2019-082
10 448,81 € Peter Horník, spol. s r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní služieb dátového centra štátu
PUSR-2019-081
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní služieb dátového centra štátu č. SITB_ZM_SITB-OSK-2019-000898-001_2019
SITB_ZM_SITB-OSK-2019-000898-001_2019
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
17.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
PUSR-2019-079
4 990,00 € akad.soch.Alojz Drahoš, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Jún
2019
ZMLUVA O PARTNERSTVE
404/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
17.
Jún
2019
Zmluva o dielo
PUSR-2019-080
67 313,94 € Obnova s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
13.
Jún
2019
Zmluva o partnerstve
PUSR-2019-078
374 937,45 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
12.
Jún
2019
zmluva o výpožičke
SNM-MUK-ZOV-2019/1466
0,00 € Slovenské národné múzeum Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
10.
Jún
2019
Zmluva o dielo
PUSR-2019-077
14 961,50 € DESIGN PO s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
28.
Máj
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-075
70,00 € Ing.arch. Pavol Pauliny, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
28.
Máj
2019
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovu a o odvádzaní opadových vôd
PUSR-2019-071
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
28.
Máj
2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
PUSR-2019-073
500,00 € Mgr. Adriana Varhoľová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
28.
Máj
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-074
22,00 € Ing.arch. Barbora Vachová, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
28.
Máj
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-076
22,00 € Ing.arch. Róbert Erdélyi, PhD. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
24.
Máj
2019
Zmluva o dodaní služieb
PUSR-2019-070
8 500,00 € PROHAS Servis, s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
20.
Máj
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2018/5/OHS/DP-PD
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2018/5/OHS/DP-PD
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Pamiatkový úrad SR
17.
Máj
2019
Zmluva o dielo č. 0905/2019
PUSR-2019-068
146 400,00 € INSSPOL – inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2019
Rámcová dohoda na dodávku maliarskych a natieračských prác č. 1005/2019
PUSR-2019-069
17 988,00 € Matej Báchor - DOSTAV Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »