Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Apríl
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
168/UNB/2020
163 614,00 € m-plan, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
31.
Marec
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
166/UNB/2020
8 141,71 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
30.
Marec
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
161/UNB/2020
1 394,00 € M-MED, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
30.
Marec
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
137/UNB/2020
2 806 215,91 € Metrostav, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
27.
Marec
2020
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
125/UNB/2020
347 628,00 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
27.
Marec
2020
Kúpna zmluva (C. Ostatné vybavenie hybridných sál pre spinálne a kraniálne operačné výkony, stereobiopsie a funkčnú neurochirurgiu) uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z
79/UNB/2020
Doplnená
618 611,10 € TIMED s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
Marec
2020
Kúpna zmluva uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)
145/UNB/2020
Doplnená
322 320,00 € TradeMedical, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
20.
Marec
2020
Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)
144/UNB/2020
732 912,84 € CHIRANA Medical a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
19.
Marec
2020
Rámcová dohoda na dodávku „čerstvého ovocia a zeleniny“ uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nes
64/UNB/2020
0,00 € PP Catering spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Marec
2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 185/2020
126/UNB/2020
15 635 299,83 € Debitum, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Marec
2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 202/2020
530/UNB/2019
41 140 340,19 € Debitum, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Marec
2020
Kúpna zmluva na dodávku zdravotníckej odsávacej prístrojovej techniky
123/UNB/2020
433 840,80 € Media Comp s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
17.
Marec
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
124/UNB/2020
56 640,00 € OBERMEYER HELIKA s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
16.
Marec
2020
Kúpna zmluva č. 121/UNB/2020 uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
121/UNB/2020
66 361,50 € SOFOS, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
16.
Marec
2020
Rámcová dohoda na dodávku „mlieka a mliečnych výrobkov“ (uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení ne
34/UNB/2020
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
Marec
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
113/UNB/2020
195 628,93 € GEMM spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
Marec
2020
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a primerane podľa ust. § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
122/UNB/2020
300,00 € PhDr. Andrea Martinkovičová Univerzitná nemocnica Bratislava
11.
Marec
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
104/UNB/2020
74 896,32 € DETMAR, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
11.
Marec
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
D14/UNB/2020
0,00 € Construction s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
6.
Marec
2020
Zmluva o registrácii
114/UNB/2020
2 164,00 € Profesia, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »