Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
Máj
2019
Po–05 KOLEKTÍVNA ZMLUVA
183/UNB/2019
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácii SOZ ZaSS pri UNB Ružinov, LOZ Ružinov,Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UNB akad. L. Dérera,Lekárske odborové združenie pri UNB akad. L. Dérera,Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UNB sv. Cyrila a Metoda,... Univerzitná nemocnica Bratislava
30.
Máj
2019
Kúpna zmluva č. 182/UNB/2019 uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
182/UNB/2019
115 675,20 € Artspect spol. s r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
30.
Máj
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
180/UNB/2019
213 608,14 € STAVPET, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
30.
Máj
2019
Zmluva o spolupráci pri užívaní analyzátorov
179/UNB/2019
0,00 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
30.
Máj
2019
Kúpna zmluva č. 270319/2019 uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
181/UNB/2019
70 575,42 € Ing. Miloš Ladický ELMED Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Máj
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
177/UNB/2019
117 292,86 € AGAMA, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Máj
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok
178/UNB/2019
3 286,69 € synlab slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Máj
2019
Zmluva o darovaní liekov 07/2019
156/UNB/2019
6 577,67 € Roche Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
Máj
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
152/UNB/2019
1,60 € mgdent, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
Máj
2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. 001/2019
151/UNB/2019
0,00 € LEONTECH s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
Máj
2019
Dohoda o urovnaní a splátkovom kalendári uzatvorená podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
142/UNB/2019
131 222,38 € Nataša Vígh, Marian Vígh Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
Máj
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201721501_Z zo dňa 12.05.2017
D28/UNB/2019
0,00 € SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
15.
Máj
2019
Zmluva o zneškodňovaní odpadu uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
133/UNB/2019
0,00 € Istrochem Reality, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Máj
2019
Zmluva o predaji hnuteľných vecí uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
126/UNB/2019
4,80 € INTRAVENA s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Máj
2019
Zmluva o predaji hnuteľných vecí uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
125/UNB/2019
4,80 € INTRAVENA s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Máj
2019
Zmluva o predaji hnuteľných vecí uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
127/UNB/2019
4,80 € INTRAVENA s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Máj
2019
Zmluva o predaji hnuteľných vecí uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
128/UNB/2019
4,80 € INTRAVENA s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
13.
Máj
2019
Dohoda o uznaní záväzku č. D/99/19/04/09 uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
124/UNB/2019
1 169 494,96 € BFF Central Europe s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
Máj
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
117/UNB/2019
179 039,46 € MBL, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
7.
Máj
2019
Dodatok Zmluvy č. 2 o klinickom skúšaní
D21/UNB/2019
0,00 € IQVIA RDS Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »