Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Október
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
326/UNB/2018
149 040,00 € NÉMETH LIFT s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
22.
Október
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
323/UNB/2018
9 430,93 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
22.
Október
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
324/UNB/2018
3 939,89 € synlab slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
Október
2018
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti č. 242/2018
320/UNB/2018
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Október
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
319/UNB/2018
92 779,68 € Slovenská republika, v správe: Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
Október
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
316/UNB/2018
Doplnená
435 605,70 € BTC Slovakia, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
Október
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
315/UNB/2018
178 265,39 € DDI SERVICES, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
3.
Október
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
311/UNB/2018
1 007,95 € Slovenská republika, v správe: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Univerzitná nemocnica Bratislava
28.
September
2018
Kúpna zmluva
300/UNB/2018
630 815,00 € eGroup Solutions, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
27.
September
2018
Kúpna zmluva
301/UNB/2018
Doplnená
984 000,00 € SOITRON, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
September
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
290/UNB/2018
153 165,11 € I.P.H. Trading s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
20.
September
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
291/UNB/2018
22 664,29 € SIMPLE CONSTRUCTION, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
September
2018
Dodatok č. 6 k zmluve č. 2007/9001
D69/UNB/2018
0,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
17.
September
2018
Dodatok č. 7 k zmluve č. 2007/9001
D68/UNB/2018
0,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
September
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
287/UNB/2018
8 503,77 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
5.
September
2018
Dohoda o uznaní záväzku č. D/2018/05/55
283/UNB/2018
3 625 150,44 € BFF Central Europe s. r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
24.
August
2018
Čiastková kúpna zmluva k Rámcovým dohodám na dodanie nemocničných lôžok, doplnkovej výbavy, nočných stolíkov a matracov, vrátane záručného servisu, uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 83 z
252/UNB/2018
252 450,00 € Artspect spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
24.
August
2018
Poistná zmluva č. 1199000149 uzatvorená v zmysle § 788 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
251/UNB/2018
49 200,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
August
2018
Dodatok č. 16 k Zmluve o servisnej činnosti č. M-5-0097 uzatvorenej dňa 4.7.2005 v znení Dodatkov č. 1-15
D55/UNB/2018
0,00 € Siemens Healthcare s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
20.
August
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
241/UNB/2018
32 760,00 € CHLADKLIMA, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »