Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Máj
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
148/UNB/2018
175 333,84 € SIMPLE CONSTRUCTION, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
25.
Máj
2018
Súhrnný návrh poistnej zmluvy 9870094769
152/UNB/2018
14 914,24 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
25.
Máj
2018
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby
153/UNB/2018
1 000,00 € Nechala & Co. s.r.o. advokátska kancelária Univerzitná nemocnica Bratislava
11.
Máj
2018
Čiastková kúpna zmluva k Rámcovej dohode č. 13/2018 na dodanie výpočtovej techniky a softvéru a súvisiacich služieb pre osobné počítače, prenosné počítače, monitory a pre periférne zariadenia, uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodn
131/UNB/2018
518 441,40 € EMM, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
11.
Máj
2018
Čiastková kúpna zmluva k Rámcovej dohode č. 13/2018 na dodanie výpočtovej techniky a softvéru a súvisiacich služieb pre osobné počítače, prenosné počítače, monitory a pre periférne zariadenia, uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodn
132/UNB/2018
924 738,00 € EMM, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
11.
Máj
2018
Čiastková kúpna zmluva k Rámcovej dohode č. 13/2018 na dodanie výpočtovej techniky a softvéru a súvisiacich služieb pre osobné počítače, prenosné počítače, monitory a pre periférne zariadenia, uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodn
133/UNB/2018
1 106 865,60 € EMM, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
11.
Máj
2018
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: „Realizáciu parkoviska v Nemocnici UNB sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ul. s predpokladanou kapacitou 480 parkovacích miest“ uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991Zb. Obc
136/UNB/2018
58 680,00 € MOROCZ_TACOVSKY s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Máj
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
129/UNB/2018
2 152,04 € KRONER spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
Máj
2018
Sublicenčná zmluva ev. č. 88/2018 na použitie projektovej dokumentácie uzatvorená v zmysle § 72 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon
124/UNB/2018
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Bratislava
3.
Máj
2018
Mandátna zmluva na zabezpečenie oddlženia č. 82/2018
122/UNB/2018
1,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica Bratislava
2.
Máj
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
110/UNB/2018
156 969,84 € XENEX, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
27.
Apríl
2018
Zmluva o údržbe a servise plynárenských zariadení uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
117/UNB/2018
9 900,00 € Ľuboš Čecho RSP Servis Univerzitná nemocnica Bratislava
25.
Apríl
2018
Kúpna zmluva a zmluva o podpore prevádzkovania informačného systému lekární a centrálnej správy č. UNB01042018
114/UNB/2018
45 985,20 € Počítače a Programovanie, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
Apríl
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
113/UNB/2018
502,68 € Národný ústav detských chorôb Univerzitná nemocnica Bratislava
20.
Apríl
2018
Zmluva o nakladaní s odpadom uzatvorená podľa ustanovenia § 269 odsek 2 Obchodného zákonníka
112/UNB/2018
340,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Apríl
2018
Rámcová dohoda uzavretá podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
109/UNB/2018
Doplnená
656 484,00 € AGB ekoservis s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Apríl
2018
Zmluva o poskytovaní lekárenskej starostlivosti č. 71FLEK000718
42/UNB/2018
Doplnená
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
13.
Apríl
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
101/UNB/2018
448,07 € Slovenská republika v správe:Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Univerzitná nemocnica Bratislava
13.
Apríl
2018
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
103/UNB/2018
0,00 € PHARMADENT, s.r.o., Stomatologická ambulancia Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
Apríl
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
100/UNB/2018
5 117,63 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »