Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Marec
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
105/UNB/2020
62 400,00 € Azimut ES s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
5.
Marec
2020
Kúpna zmluva
74/UNB/2020
Doplnená
2 400 000,00 € TIMED s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
5.
Marec
2020
Kúpna zmluva
73/UNB/2020
Doplnená
2 310 000,00 € TIMED s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
Marec
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
103/UNB/2020
9 988,47 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
2.
Marec
2020
Dodatok č. 14 č. ÚHL RK-35/4-14 k Zmluve č. ÚHL RK-35/4
D9/UNB/2020
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,Úrad hlavného lekára Ružomberok Univerzitná nemocnica Bratislava
27.
Február
2020
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 138/2020 uzatvorená podľa §9 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
89/UNB/2020
0,00 € Slovenská republika – Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Bratislava
25.
Február
2020
Kúpna zmluva č. ZP-2020007 uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
77/UNB/2020
82 500,00 € ICZ Slovakia, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
25.
Február
2020
Zmluva na servis zdvíhacích zariadení uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
80/UNB/2020
0,00 € SLOV lift spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
Február
2020
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení.
78/UNB/2020
120,40 € Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Regionálna komora Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Február
2020
Rámcová dohoda na zhotovenie diela uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
63/UNB/2020
216 998,52 € Ladislav Pollák Univerzitná nemocnica Bratislava
17.
Február
2020
Zmluva na poskytovanie služieb uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
62/UNB/2020
0,00 € Lavaton s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Február
2020
Zmluva č. WinLSS/SZ/1359-62/2019 – Servisná zmluva
67/UNB/2020
6 912,00 € Počítače a Programovanie s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
13.
Február
2020
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. z č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov...
65/UNB/2020
312 506,26 € FLEXIMED SLOVAKIA, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
Február
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
60/UNB/2020
6 120,00 € Medisanum s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
Február
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
59/UNB/2020
38 280,00 € ARQITEQ, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
Február
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
61/UNB/2020
4 628,66 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
Február
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
58/UNB/2020
78 982,19 € RIGHTLIGHT s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
11.
Február
2020
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a primerane podľa ust. § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
50/UNB/2020
300,00 € Ing. Monika Červenková Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Február
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
49/UNB/2020
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
7.
Február
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
45/UNB/2020
156 295,54 € Simple construction, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »