Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
August
2019
Kúpna zmluva na dodávku dezinfekčných prostriedkov (uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor
258/UNB/2019
0,00 € HARTMANN-RICO spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
August
2019
Kúpna zmluva na dodávku dezinfekčných prostriedkov (uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor
259/UNB/2019
0,00 € Perfect Distribution a.s. – organizačná zložka Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
August
2019
Kúpna zmluva na dodávku dezinfekčných prostriedkov (uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor
255/UNB/2019
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
August
2019
Kúpna zmluva na dodávku dezinfekčných prostriedkov (uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor
257/UNB/2019
0,00 € ECOLAB s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
August
2019
Kúpna zmluva na dodávku dezinfekčných prostriedkov (uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor
254/UNB/2019
0,00 € ATANI s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
August
2019
Kúpna zmluva na dodávku dezinfekčných prostriedkov (uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor
256/UNB/2019
0,00 € EDENPharma s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
August
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok štátu podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
284/UNB/2019
2 474,55 € Slovenská republika v správe: Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
August
2019
Zmluva o poskytovaní služieb /v súlade s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov/
285/UNB/2019
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
16.
August
2019
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
281/UNB/2019
Doplnená
2 177 544,59 € Združenie VHS-PS-HELIKA-TECHNISERV-HELIPORT , Ved. Člen: VHS-PS, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
15.
August
2019
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
280/UNB/2019
5 300,00 € IMPAX Trading, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
August
2019
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári uzavretá podľa § 323 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov
276/UNB/2019
51 188,00 € ONLY 2U a.s.“v konkurze“ , LawService Recovery, k.s. - správca Univerzitná nemocnica Bratislava
7.
August
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
274/UNB/2019
57 356,82 € STAVREM PLUS, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
6.
August
2019
Rámcová dohoda na zhotovenie diela uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
253/UNB/2019
218 415,72 € jai group s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Júl
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok štátu
263/UNB/2019
92 891,12 € Slovenská republika, v správe: Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Júl
2019
Zmluva o dielo
262/UNB/2019
194 280,00 € R+S Service, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Júl
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok
264/UNB/2019
8 706,52 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
Júl
2019
Rámcová dohoda na dodávku základných potravín
252/UNB/2019
0,00 € KON – RAD spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
24.
Júl
2019
Koncesná zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za účelom realizácie projektu „Koncesia na naprojektovanie, financovanie, zhotovenie, prevádzkovanie a udržiavanie technologickej stanic
261/UNB/2019
5 460 000,00 € MedicWaste s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
Júl
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
232/UNB/2019
57 440,40 € ELHYCO-IDOP spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
19.
Júl
2019
Zmluva o predaji hnuteľných vecí uzatvorená podľa §409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
249/UNB/2019
4 674,00 € Novartis Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »