Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Jún
2019
Dodatok zmluvy č. 2
D36/UNB/2019
0,00 € F.Hoffmann-La Roche Ltd , IQVIA RDS Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
204/UNB/2019
194 165,57 € XENEX, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
Jún
2019
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
200/UNB/2019
790 600,00 € RADIX spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
Jún
2019
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
199/UNB/2019
384 900,00 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Jún
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
195/UNB/2019
1 713,39 € KRONER spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Jún
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok
196/UNB/2019
8 913,42 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
194/UNB/2019
44 291,32 € ENICO, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
197/UNB/2019
0,00 € KOVAL SYSTEMS, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
6.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
191/UNB/2019
82 800,00 € ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
185/UNB/2019
32 777,05 € SIMPLE CONSTRUCTION, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
Jún
2019
Zmluva o dielo číslo: 187/UNB/2019 uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
187/UNB/2019
215 025,47 € DCorp s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
3.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
184/UNB/2019
197 973,76 € STAVREM PLUS, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
3.
Jún
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok
186/UNB/2019
6 094,70 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
31.
Máj
2019
Po–05 KOLEKTÍVNA ZMLUVA
183/UNB/2019
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácii SOZ ZaSS pri UNB Ružinov, LOZ Ružinov,Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UNB akad. L. Dérera,Lekárske odborové združenie pri UNB akad. L. Dérera,Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UNB sv. Cyrila a Metoda,... Univerzitná nemocnica Bratislava
30.
Máj
2019
Kúpna zmluva č. 182/UNB/2019 uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
182/UNB/2019
115 675,20 € Artspect spol. s r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
30.
Máj
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
180/UNB/2019
213 608,14 € STAVPET, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
30.
Máj
2019
Zmluva o spolupráci pri užívaní analyzátorov
179/UNB/2019
0,00 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
30.
Máj
2019
Kúpna zmluva č. 270319/2019 uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
181/UNB/2019
70 575,42 € Ing. Miloš Ladický ELMED Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Máj
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
177/UNB/2019
117 292,86 € AGAMA, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Máj
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok
178/UNB/2019
3 286,69 € synlab slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »