Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
December
2019
Zmluva o dielo na meranie únikov fluórovaných uhľovodíkov HFC uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
436/UNB/2019
14 860,80 € KLIMA KONZULT, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
19.
December
2019
Zmluva
438/UNB/2019
0,00 € Peter Kuzmišin – ManaCon Univerzitná nemocnica Bratislava
19.
December
2019
Zmluva na rok 2020
437/UNB/2019
0,00 € SEKK spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
19.
December
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
434/UNB/2019
64 537,56 € Stavbak s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
16.
December
2019
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
427/UNB/2019
0,00 € SAFINA SLOVAKIA spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
December
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
396/UNB/2019
213 524,56 € EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
December
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
423/UNB/2019
34 628,38 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
December
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
419/UNB/2019
1 225,00 € Slovenská republika, v správe:Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
December
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
420/UNB/2019
72 938,76 € I.P.H. Trading s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
6.
December
2019
Dodatok č.12 č. ÚHL RK – 35/4-12 k Zmluve č. ÚHL RK – 35/4
D81/UNB/2019
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,Úrad hlavného lekára Ružomberok Univerzitná nemocnica Bratislava
3.
December
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
406/UNB/2019
8 895,86 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
3.
December
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
404/UNB/2019
79 390,36 € E&I Group Slovakia, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
2.
December
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
405/UNB/2019
2 864,10 € KRONER spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
2.
December
2019
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu číslo: 39/OMRaPZ/2019
403/UNB/2019
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
November
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
402/UNB/2019
207 109,98 € R & P s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
November
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
397/UNB/2019
211 204,37 € Milan Hladík - Ekomont Univerzitná nemocnica Bratislava
27.
November
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
369/UNB/2019
121 536,10 € IN-kanál, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
November
2019
Zmluva o poskytovaní služieb osobnej dozimetrie uzavretá podľa § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
356/UNB/2019
0,00 € Slovenská legálna metrológia, n. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
20.
November
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
370/UNB/2019
51 508,07 € IN-kanál, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
November
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
368/UNB/2019
131 539,20 € Miteco spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »