Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
210/UNB/2019
214 400,64 € ENICO, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Jún
2019
Dodatok zmluvy č. 2
D35/UNB/2019
0,00 € F.Hoffmann-La Roche Ltd , IQVIA RDS Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Jún
2019
Dodatok zmluvy č. 2
D34/UNB/2019
0,00 € F.Hoffmann-La Roche Ltd , IQVIA RDS Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
205/UNB/2019
211 125,61 € Miteco spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Jún
2019
Dodatok - oznámenie
D39/UNB/2019
0,00 € Biogen MA Inc. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Jún
2019
Dodatok - oznámenie
D38/UNB/2019
0,00 € Biogen MA Inc. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
207/UNB/2019
Doplnená
211 511,17 € 3 Energy SK, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Jún
2019
Dodatok zmluvy č. 2
D36/UNB/2019
0,00 € F.Hoffmann-La Roche Ltd , IQVIA RDS Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
204/UNB/2019
194 165,57 € XENEX, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
Jún
2019
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
200/UNB/2019
790 600,00 € RADIX spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
Jún
2019
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
199/UNB/2019
384 900,00 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Jún
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
195/UNB/2019
1 713,39 € KRONER spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Jún
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok
196/UNB/2019
8 913,42 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
194/UNB/2019
44 291,32 € ENICO, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
197/UNB/2019
0,00 € KOVAL SYSTEMS, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
6.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
191/UNB/2019
82 800,00 € ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
185/UNB/2019
32 777,05 € SIMPLE CONSTRUCTION, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
Jún
2019
Zmluva o dielo číslo: 187/UNB/2019 uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
187/UNB/2019
215 025,47 € DCorp s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
3.
Jún
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
184/UNB/2019
197 973,76 € STAVREM PLUS, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
3.
Jún
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok
186/UNB/2019
6 094,70 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »