Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Jún
2018
Kúpna zmluva na dodávku RTG prístrojov a C-ramien číslo: 155/UNB/2018
155/UNB/2018
484 629,60 € Siemens Healthcare s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
13.
Jún
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
179/UNB/2018
167 602,92 € VYPUSTA spol.s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
7.
Jún
2018
Licenčná zmluva o používaní produktu ADC ČÍSELNÍK® vo verzii „NobelKOMPLET“ uzatvorená podľa § 40 a nasl. a § 72 až 77 zákona č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení
175/UNB/2018
0,00 € PharmINFO, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
7.
Jún
2018
Licenčná zmluva o používaní produktu ADC ČÍSELNÍK® vo verzii „NobelKOMPLET“ uzatvorená podľa § 40 a nasl. a § 72 až 77 zákona č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení
174/UNB/2018
0,00 € PharmINFO, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
7.
Jún
2018
Licenčná zmluva o používaní produktu ADC ČÍSELNÍK® vo verzii „NobelKOMPLET“ uzatvorená podľa § 40 a nasl. a § 72 až 77 zákona č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení
173/UNB/2018
0,00 € PharmINFO, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
6.
Jún
2018
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
170/UNB/2018
0,00 € PROFI Výťahy s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
6.
Jún
2018
Zmluva o umiestnení a spoločnom užívaní prístrojovej techniky uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
164/UNB/2018
Doplnená
8 218,05 € Univerzita Komenského v Bratislave ,Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Univerzitná nemocnica Bratislava
6.
Jún
2018
Zmluva o poskytovaní servisných služieb a supervízie Podtlakovej jednotky uzavretá podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
171/UNB/2018
0,00 € Systeming, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
Jún
2018
Zmluva o poukážke uzavretá podľa ustanovenia § 535 a nasl. Občianskeho zákonníka
168/UNB/2018
0,00 € Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica Bratislava
1.
Jún
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o správe majetku štátu v platnom znení a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
165/UNB/2018
1 002,35 € MUDr. Gazdíková Mária, NZZ – ambulancia v odbore všeobecné lekárstvo Univerzitná nemocnica Bratislava
1.
Jún
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
167/UNB/2018
48 500,00 € BEATOW PARTNERS s. r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
1.
Jún
2018
Kúpna zmluva uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
166/UNB/2018
11 726,76 € TIPO, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
31.
Máj
2018
Čiastková kúpna zmluva k Rámcovej dohode č. 13/2018 na dodanie výpočtovej techniky a softvéru a súvisiacich služieb pre osobné počítače, prenosné počítače, monitory a pre periférne zariadenia, uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodn
160/UNB/2018
1 658 874,60 € DIEBOLD NIXDORF s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
31.
Máj
2018
Zmluva č. 1002FLEI000218 o poskytovaní lekárenskej starostlivosti
162/UNB/2018
Doplnená
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
31.
Máj
2018
Čiastková kúpna zmluva k Rámcovej dohode č. 13/2018 na dodanie výpočtovej techniky a softvéru a súvisiacich služieb pre osobné počítače, prenosné počítače, monitory a pre periférne zariadenia, uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodn
161/UNB/2018
162 605,40 € DIEBOLD NIXDORF s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
30.
Máj
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
159/UNB/2018
64 156,80 € R & P. s. r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Máj
2018
Čiastková kúpna zmluva k Rámcovej dohode č. 13/2018 na dodanie výpočtovej techniky a softvéru a súvisiacich služieb pre osobné počítače, prenosné počítače, monitory a pre periférne zariadenia, uzavretej podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb.
149/UNB/2018
60 000,00 € EMM, spol. s r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Máj
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
157/UNB/2018
46 822,80 € Systeming, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Máj
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
148/UNB/2018
175 333,84 € SIMPLE CONSTRUCTION, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
25.
Máj
2018
Súhrnný návrh poistnej zmluvy 9870094769
152/UNB/2018
14 914,24 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »