Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
December
2018
Zmluva o dielo
372/UNB/2018
175 186,20 € MARVOR, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
3.
December
2018
Zmluva o dielo
369/UNB/2018
38 274,72 € IN-kanál, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
27.
November
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
354/UNB/2018
171 053,03 € Fischer bau, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
November
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
357/UNB/2018
50 232,00 € KOOR, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
November
2018
Zmluva o nájme pozemkov č. 08-83-0767-18-00 podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
355/UNB/2018
1,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava
22.
November
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
353/UNB/2018
37 920,00 € ARQITEQ, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
November
2018
Zmluva č. 08-53-2018 o nájme pozemkov uzavretá v zmysle § 663 a ďalších príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka
351/UNB/2018
1,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
November
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
346/UNB/2018
2 073,88 € KRONER spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
8.
November
2018
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári uzavretá podľa ust. § 323 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov
344/UNB/2018
327 588,80 € INTRAVENA s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
7.
November
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
333/UNB/2018
174 811,09 € EKOLMONT, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
7.
November
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok štátu
343/UNB/2018
4 362,89 € Slovenská republika, v správe: Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica Bratislava
6.
November
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
341/UNB/2018
1 910,13 € MUDr. Čížková Katarína, NZZ – závodná ambulancia Univerzitná nemocnica Bratislava
24.
Október
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
327/UNB/2018
9 003,41 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
24.
Október
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
326/UNB/2018
149 040,00 € NÉMETH LIFT s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
22.
Október
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
323/UNB/2018
9 430,93 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
22.
Október
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
324/UNB/2018
3 939,89 € synlab slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
Október
2018
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti č. 242/2018
320/UNB/2018
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Október
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
319/UNB/2018
92 779,68 € Slovenská republika, v správe: Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
Október
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
316/UNB/2018
Doplnená
435 605,70 € BTC Slovakia, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
Október
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
315/UNB/2018
178 265,39 € DDI SERVICES, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »