Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
November
2019
POZ
11334/11
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SLOVRAEL, s.r.o.
20.
November
2019
"Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti č. 19/26/059/34"
19/26/059/34
7 403,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica POLYGRAF PLUS s.r.o.
20.
November
2019
Zmluva o poskytnutí preddavku
31/2019
0,00 € METRO Cash § Carry SR s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
20.
November
2019
Príkazná zmluva
19/1/8502/1
900,00 € Škorňová Ingrid, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
20.
November
2019
zabezpečenie financovania OK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre okres Galanta
OU-TT-OS1-2019/037542
134,00 € Špeciálna základná škola, Galanta Ministersvo vnútra, OÚ Trnava
20.
November
2019
Agreement on cooperation
242/2019/UVLF
0,00 € Poznań University of Life Sciences, Poland Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
November
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-120/2019/VSD/606-00, 607-00/Rozhanovce/029/Geoplán
77,37 € Paulina Vozáriková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
November
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-101/2019/VSD/610-00/Rozhanovce/029/Geoplán
1 003,95 € Rastislav Pružinský Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
November
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-128/2019/VSD/610-00/Rozhanovce/029/Geoplán
76,02 € Paulina Vozáriková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
November
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-078/2019/VSD/610-00/Rozhanovce/029/Geoplán
24,89 € Mária Magdová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
November
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-086/2019/VSD/610-00/Rozhanovce/029/Geoplán
126,70 € Peter Nagy Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
November
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-058/2019/VSD/610-00/Rozhanovce/029/Geoplán
76,02 € Ján Kažimír Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
November
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
109/2019
0,00 € prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
20.
November
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
110/2019
0,00 € doc. Ing. Vladislav Maxim, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
20.
November
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019
OU-KE_ZM_A-2019-15290
5 000,00 € Obec Zemplínske Hradište Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Košice
20.
November
2019
Rámcová zmluva o dielo
6747/2019/5400/072
36 000,00 € A D V E S s.r.o./slovenský názov/ A D V E S s.r.o./český názov/ A D V E S GmbH/nemecký názov/ Železnice Slovenskej republiky
20.
November
2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. MVP-2019-0057
1298/2019/NPPC-VÚŽV
5 000,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
November
2019
Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku
109/I/2019/40/7503
30,00 € Obec Jablonica Výskumný ústav vodného hospodárstva
20.
November
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-1104:191006
0,00 € doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20.
November
2019
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
5017/2019ST
3 500,00 € Mária Gregušová Fond na podporu vzdelávania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »