Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Júl
2020
Kúpna zmluva
32/2020
1 035,00 € Miroslav Fekiač Úrad vládneho auditu
21.
Júl
2020
Špecifikácia Služby Business Internet
SSP-2007-20070000594-2
0,00 € SWAN, a.s. Úrad vládneho auditu
21.
Júl
2020
Špecifikácia Služby Business Internet
SSP-2007-20070000594-1
0,00 € SWAN, a.s. Úrad vládneho auditu
8.
Júl
2020
Zmluva o dielo
O2.1-20200025
1 440,00 € Slovanet, a.s. Úrad vládneho auditu
10.
Jún
2020
Zmluva o servisných činnostiach č. 1
1
0,00 € ELIS plus, s.r.o. Úrad vládneho auditu
9.
Jún
2020
Kúpna zmluva
Z202011736_Z
9 360,00 € PC SEMA, s.r.o. Úrad vládneho auditu
27.
Máj
2020
Zmluva o dielo
23/2020
Doplnená
138 598,27 € MINTAL s.r.o. Úrad vládneho auditu
19.
Máj
2020
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise č. SZ07/008/BB zo dňa 02.05.2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2016
22/2020
0,00 € FITICH ALARM spol. s r.o. Úrad vládneho auditu
30.
Apríl
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
O2.1-20200007
3 598,80 € Slovanet, a.s. Úrad vládneho auditu
3.
Apríl
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301021Z442 s názvom: "Zabezpečenie cestovných nákladov zamestnancov Úradu vládneho auditu II."
30/2020
88 000,00 € Úrad vlády SR Úrad vládneho auditu
1.
Apríl
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301021Z442 s názvom: "Zabezpečenie cestovných nákladov zamestnancov Úradu vládneho auditu II."
30/2020
88 000,00 € Úrad vlády SR Úrad vládneho auditu
24.
Marec
2020
Zmluva o nájme
20/2020
0,00 € Michal Sekereš Úrad vládneho auditu
11.
Marec
2020
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu č. 1/2020
18/2020
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Úrad vládneho auditu
27.
Február
2020
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb
17/2020
0,00 € VHE Bratislava s.r.o. Úrad vládneho auditu
27.
Február
2020
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve a Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.05.2015, v znenín Dodatku č. 1 zo dňa 27.07.2015, Dodatku č. 2 zo dňa 03.07.2018 a Dodatku č. 3 zo dňa 28.06.2019
16/2020
0,00 € LOKOMOTÍVA a.s. Košice Úrad vládneho auditu
25.
Február
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
15/2020
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Úrad vládneho auditu
18.
Február
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 0011402/3
0011402/3
Doplnená
5 400,00 € O2 Business Services, a.s. Úrad vládneho auditu
12.
Február
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (preloženie/premiestnenie)
11/2020
1,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad vládneho auditu
12.
Február
2020
Zmluva o dielo na výmenu klimatizačných zariadení
13/2020
54 882,00 € MICROWELL, spol. s r.o. Úrad vládneho auditu
12.
Február
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (preloženie/premiestnenie)
10/2020
1,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad vládneho auditu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »