Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Február
2019
Zmluva o dielo na dodanie a montáž klimatizačných zariadení
6/2019
55 064,00 € MICROWELL, spol. s r.o. Úrad vládneho auditu
11.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
5/2019
21,00 € Ladislav Kopin Úrad vládneho auditu
31.
Január
2019
Poistná zmluva č. 8100068195 „Auto & Voľnosť – KASKO Súborové poistenie vozidiel“
8100068195
22 535,90 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad vládneho auditu
25.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní služieb pneuservisu
3/S/2019
5 998,80 € Ladislav Kopin Úrad vládneho auditu
8.
Január
2019
Dodatok č. 3 k zamestnávateľskej zmluve č. 108005199 zo dňa 26.01.2016
1/S/2019
0,00 € AXA d.d.s., a.s. Úrad vládneho auditu
31.
December
2018
ZMLUVA č. 201812/126/BTS,OPP,PZS O ZABEZPEČOVANÍ ÚLOH V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI, OCHRANY PRED POŽIARMI, PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
2018
6 912,00 € BE-SOFT a.s. Úrad vládneho auditu
31.
December
2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1120851
73/S/2018
0,00 € Energie2, a.s. Úrad vládneho auditu
21.
December
2018
Dodatok číslo 3 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100010733
71/S/2018
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Úrad vládneho auditu
20.
December
2018
Kolektívna zmluva Úradu vládneho auditu na roky 2019 - 2020
70/KZ/2018
0,00 € ZO OZ Sloves pri ÚVA Zvolen, Košice, Bratislava Úrad vládneho auditu
20.
December
2018
Rámcová dohoda
Z201856146_Z
199 796,80 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Úrad vládneho auditu
13.
December
2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 22.01.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 15.12.2017
67/S/2018
480,00 € Adam Horánsky Úrad vládneho auditu
7.
December
2018
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť
66/S/2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vládneho auditu
7.
December
2018
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby č. 2014194202
2014194202-01
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vládneho auditu
6.
December
2018
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201843023_Z zo dňa 12.10.2018
Z201843023_Z
0,00 € BOAT a.s. Úrad vládneho auditu
6.
December
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201853655_Z
2 300,00 € OPAlight media online s.r.o. Úrad vládneho auditu
29.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201852400_Z
66 903,60 € Tecprom-Trifit spol. s r.o. Úrad vládneho auditu
26.
November
2018
Kúpna zmluva
62/T/2018
5 484,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Úrad vládneho auditu
23.
November
2018
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
07981/2018/TS/OBPr-005
0,00 € Národný bezpečnostný úrad Úrad vládneho auditu
23.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201851039_Z
4 285,00 € Fanny s.r.o. Úrad vládneho auditu
19.
November
2018
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu č. 2/2018
2/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene Úrad vládneho auditu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »