Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
December
2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 22.01.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 15.12.2017
67/S/2018
480,00 € Adam Horánsky Úrad vládneho auditu
7.
December
2018
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť
66/S/2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vládneho auditu
7.
December
2018
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby č. 2014194202
2014194202-01
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vládneho auditu
6.
December
2018
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201843023_Z zo dňa 12.10.2018
Z201843023_Z
0,00 € BOAT a.s. Úrad vládneho auditu
6.
December
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201853655_Z
2 300,00 € OPAlight media online s.r.o. Úrad vládneho auditu
29.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201852400_Z
66 903,60 € Tecprom-Trifit spol. s r.o. Úrad vládneho auditu
26.
November
2018
Kúpna zmluva
62/T/2018
5 484,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Úrad vládneho auditu
23.
November
2018
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
07981/2018/TS/OBPr-005
0,00 € Národný bezpečnostný úrad Úrad vládneho auditu
23.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201851039_Z
4 285,00 € Fanny s.r.o. Úrad vládneho auditu
19.
November
2018
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu č. 2/2018
2/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene Úrad vládneho auditu
19.
November
2018
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu č. 3/2018
3/2018
0,00 € Detský domov "Ratolesť" Tŕnie Úrad vládneho auditu
19.
November
2018
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu č. 1/2018
1/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene Úrad vládneho auditu
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849733_Z
3 550,00 € Datacomp s.r.o. Úrad vládneho auditu
9.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201848141_Z
3 290,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Úrad vládneho auditu
8.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201848136_Z
2 499,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Úrad vládneho auditu
6.
November
2018
Zmluva o dielo
O2.1-20180020
20 316,00 € Slovanet, a.s. Úrad vládneho auditu
29.
Október
2018
Kúpna zmluva
Z201846177_Z
705,60 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Úrad vládneho auditu
12.
Október
2018
Kúpna zmluva
Z201843023_Z
86 736,00 € BOAT a.s. Úrad vládneho auditu
13.
September
2018
Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní „Poskytovanie služieb mobilného operátora“
2018/110
0,00 € Ministerstvo financií SR Úrad vládneho auditu
4.
September
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
303070M650
90 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Úrad vládneho auditu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »