Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
December
2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1120851
44/2019
0,00 € Energie 2, a.s. Úrad vládneho auditu
9.
December
2019
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovacích poukážok
45/2019
674 954,71 € Up Slovensko, s.r.o. Úrad vládneho auditu
4.
December
2019
Kúpna zmluva
Z201936608_Z
9 190,00 € LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Úrad vládneho auditu
29.
November
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
42/2019
0,00 € Orage Slovensko, a.s. Úrad vládneho auditu
29.
November
2019
Zmluva o dielo
41/2019
9 270,97 € PS Bau, s.r.o. Úrad vládneho auditu
21.
November
2019
Kúpna zmluva
Z201935447_Z
22 980,00 € Tecprom-Trifit spol. s r.o. Úrad vládneho auditu
13.
November
2019
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 411/2019/ZV
411/2019/ZV
0,00 € STEFE Zvolen, s.r. o. Úrad vládneho auditu
13.
November
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 0011402/2
0011402/2
32 011,20 € O2 Business Services, a.s. Úrad vládneho auditu
11.
November
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (Zmena v osobe účastníka)
37/2019
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad vládneho auditu
18.
Október
2019
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
36/2019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine Úrad vládneho auditu
17.
Október
2019
Servisná a materiálová zmluva č. 4000719
4000719
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Úrad vládneho auditu
15.
Október
2019
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
33/2019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre Úrad vládneho auditu
15.
Október
2019
Zmluva o dielo
Z201930869_Z
22 994,00 € JUTEX - Contract, s.r.o. Úrad vládneho auditu
30.
September
2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
469/2019
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Úrad vládneho auditu
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2019/UVA/VO
01/2019/UVA/VO
5 700,00 € Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. Úrad vládneho auditu
3.
Júl
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
27/2019
2,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vládneho auditu
3.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu II.
74/2019
3 500 000,00 € Úrad vlády SR Úrad vládneho auditu
3.
Júl
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
28/2019
2,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vládneho auditu
3.
Júl
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
26/2019
2,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vládneho auditu
28.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu II.
74/2019
3 500 000,00 € Úrad vlády SR Úrad vládneho auditu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »