Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Október
2018
Kúpna zmluva
Z201843023_Z
86 736,00 € BOAT a.s. Úrad vládneho auditu
13.
September
2018
Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní „Poskytovanie služieb mobilného operátora“
2018/110
0,00 € Ministerstvo financií SR Úrad vládneho auditu
4.
September
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
303070M650
90 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Úrad vládneho auditu
13.
August
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: "Výučba anglického jazyka pre administratívne kapacity Úradu vládneho auditu"
1000/2017
57 120,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad vládneho auditu
8.
August
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
114/2018/MPRVSR-940
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Úrad vládneho auditu
8.
August
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
112/2018/MPRVSR-940
0,00 € Poštová banka, a.s. Úrad vládneho auditu
8.
August
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
117/2018/MPRVSR-940
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Úrad vládneho auditu
8.
August
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: "Výučba anglického jazyka pre administratívne kapacity Úradu vládneho auditu"
1000/2017
57 120,00 € Úrad vlády SR Úrad vládneho auditu
8.
August
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
116/2018/MPRVSR-940
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Úrad vládneho auditu
6.
August
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. GEN18062743901
GEN18062743901
0,00 € Slovanet, a.s. Úrad vládneho auditu
23.
Júl
2018
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve a Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.05.2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.07.2015
37/S/2018
0,00 € LOKOMOTÍVA a.s. Košice Úrad vládneho auditu
16.
Júl
2018
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
195/2018
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad vládneho auditu
11.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
110/2018/MPRVSR-940
0,00 € Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Úrad vládneho auditu
11.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
129/2018/MPRVSR-940
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Úrad vládneho auditu
11.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
113/2018/MPRVSR-940
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Úrad vládneho auditu
11.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
109/2018/MPRVSR-940
0,00 € BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR Úrad vládneho auditu
11.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
111/2018/MPRVSR-940
0,00 € OTP Banka Slovensko, a.s. Úrad vládneho auditu
11.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
115/2018/MPRVSR-940
0,00 € Tatra banka, a.s. Úrad vládneho auditu
13.
Jún
2018
Zmluva o správe č. 20180516
20180516
0,00 € Orangecorrect, s. r. o. Úrad vládneho auditu
31.
Máj
2018
Rámcová dohoda
Z201823576_Z
100 779,84 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Úrad vládneho auditu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »