Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
33/2019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre Úrad vládneho auditu
15.
Október
2019
Zmluva o dielo
Z201930869_Z
22 994,00 € JUTEX - Contract, s.r.o. Úrad vládneho auditu
30.
September
2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
469/2019
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Úrad vládneho auditu
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2019/UVA/VO
01/2019/UVA/VO
5 700,00 € Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. Úrad vládneho auditu
3.
Júl
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
27/2019
2,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vládneho auditu
3.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu II.
74/2019
3 500 000,00 € Úrad vlády SR Úrad vládneho auditu
3.
Júl
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
28/2019
2,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vládneho auditu
3.
Júl
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
26/2019
2,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vládneho auditu
28.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu II.
74/2019
3 500 000,00 € Úrad vlády SR Úrad vládneho auditu
28.
Jún
2019
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve a Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.05.2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.07.2015 a Dodatku č. 2 zo dňa 03.07.2018
24/2019
0,00 € LOKOMOTÍVA a.s. Košice Úrad vládneho auditu
27.
Jún
2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny
23/2019
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Úrad vládneho auditu
12.
Jún
2019
Dohoda o výkone správy a údržby Dokumentačného systému
21/2019
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Úrad vládneho auditu
11.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201918120_Z
3 900,00 € exe, a.s. Úrad vládneho auditu
6.
Jún
2019
Kúpna zmluva
20/2019
9 800,00 € Marek Leb Úrad vládneho auditu
21.
Máj
2019
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
19/2019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica Úrad vládneho auditu
18.
Apríl
2019
Zmluva o príjmovom účte
18/2019
0,00 € Štátna pokladnica Úrad vládneho auditu
26.
Marec
2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb mobilného operátora
15/2019
1 272 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vládneho auditu
22.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0011402
24 900,00 € O2 Business Services, a.s. Úrad vládneho auditu
12.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20197809_Z
7 540,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Úrad vládneho auditu
28.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
10/2019
20,70 € AUTOKODUS, s.r.o. Úrad vládneho auditu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »