Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Júl
2020
Zmluva o ubytovaní
Z/2020/1250/VII/JLF/VIAJ
125,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Patrik Máčaj
6.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02245
20-532-02245
1 980,00 € Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši Fond na podporu umenia
6.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02265
20-532-02265
1 170,00 € Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši Fond na podporu umenia
6.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02269
20-532-02269
1 170,00 € Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši Fond na podporu umenia
6.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-161-03646
20-161-03646
1 990,00 € Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. Fond na podporu umenia
6.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-156-02783
20-156-02783
15 000,00 € Vydavateľstvo Európa, s.r.o. Fond na podporu umenia
6.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-522-03284
20-522-03284
15 000,00 € Múzeum mesta Bratislavy Fond na podporu umenia
6.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-155-03153
20-155-03153
4 052,00 € Mgr. Marek Brieška, PhD. Fond na podporu umenia
6.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-155-02978
20-155-02978
3 039,00 € Mgr. Zuzana Greksáková Fond na podporu umenia
6.
Júl
2020
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
611/224/2020/ZZ
220 490,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: M.R.Štefánika 2554/17,19,21, Zvolen v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov Štefánik, ul. M. R. Štefánika 2554 Zvolen Štátny fond rozvoja bývania
6.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/13/54E/3755
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ivan Miklovič Reštaurácia u Milana
6.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/41/54E/6866
0,00 € Stanislav Horňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2085305
1 150,00 € Brodnianska Eva Rozhlas a televízia Slovenska
6.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2085304
40,00 € Jarembinská Katarína Rozhlas a televízia Slovenska
6.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/2734
0,00 € Rudolf Jančík Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
6.
Júl
2020
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
306/192/2020/ZZ
303 280,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: M. R. Štefánika 154, Považská Bystrica v zastúpení IFM, a. s. Štátny fond rozvoja bývania
6.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/38/54E/2190
0,00 € adv lazorcak s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
6.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2085139
120,00 € Oláhová Klaudia Rozhlas a televízia Slovenska
6.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2085294
65,00 € Kubánková Mária Rozhlas a televízia Slovenska
6.
Júl
2020
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2020-1/48, ISBN 978-80-552-2172-4
0,00 € Ing. Jana Ladvenicová, PhD.; Ing. Zuzana Bajusová, PhD.; prof. Ing. Ľubomír Gurčík, Csc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »