Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
August
2020
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 306/2020
119/2020/Z
440 121,60 € SR - Ministerstvo zdravotníctva SR SR - Fakultná nemocnica Nitra
5.
August
2020
Zmluva o dielo č. 44/2020/FN
118/2020/Z
211 188,00 € Techteam, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
5.
August
2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. 42/2020/FN
116/2020/Z
0,00 € Eva Bedeová Energocentrum Fakultná nemocnica Nitra
5.
August
2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. 43/2020/FN
117/2020/Z
0,00 € IDSYS, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
5.
August
2020
Kúpna zmluva
Z202017699_Z
20 375,99 € REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
24.
Júl
2020
Zmluva na opakované dodanie služby č. 41/2020/FN
115/2020/Z
0,00 € Peter Vaňo Fakultná nemocnica Nitra
10.
Júl
2020
Kúpna zmluva
114/2020/Z
1 995 845,20 € ULTRAMED s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
10.
Júl
2020
Kúpna zmluva
113/2020/Z
743 040,00 € Siemens Healthcare s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
8.
Júl
2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. 40/2020/FN
110/2020/Z
0,00 € V. I. Trade s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
8.
Júl
2020
Kúpna zmluva
111/2020/Z
679 200,14 € ULTRAMED s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
6.
Júl
2020
ZMLUVA O DIELO č: TS/12/0009_5
108/2020/Z
0,00 € Siemens s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
3.
Júl
2020
Zmluva na opakované poskytnutie služby "Zabezpečenie servisných prác na úpravovniach vody v kotolni Fakultnej nemocnici Nitra"
109/2020/Z
0,00 € EUROWATER, spol. s r.o. Fakultná nemocnica Nitra
23.
Jún
2020
Zmluva o dielo č. 39/2020/FN
105/2020/FN
0,00 € Lugema, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
18.
Jún
2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. 38/2020/FN
104/2020/Z
0,00 € Michal Godál - PAPILIO Fakultná nemocnica Nitra
11.
Jún
2020
Poistná zmluva č. 9260177944
98/2020/Z
883,48 € UNIQA poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica Nitra
11.
Jún
2020
Zmluva č. 1/2020 o zabezpečení opráv a údržby laboratórnych prístrojov
97/2020/Z
0,00 € Bc. Peter Bilisics BETIP Fakultná nemocnica Nitra
11.
Jún
2020
Poistná zmluva č. 9260162007
99/2020/Z
630,30 € UNIQA poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica Nitra
11.
Jún
2020
Servisná zmluva č. ZML00014
93/2020/Z
0,00 € Drager Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
2.
Jún
2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. 37/2020/FN
92/2020/Z
0,00 € Eva Bedeová Energocentrum Fakultná nemocnica Nitra
12.
Máj
2020
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o dielo č. 9137 zo dňa 01.01.1993, v znení jej Dodatkov č. 1 až 26
85/2020/Z
0,00 € Drager Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »