Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Február
2019
Rámcová Zmluva na poskytovanie konzultačných služieb
0012019
27 781,25 € GM-LINK, s.r.o. Environmentálny fond
1.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií č. 12/2019
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií č. 12/2019
108,00 € NEWTON Media, spol. s r.o. Envirofond
12.
December
2018
Do h o d a o ukončení rámcovej zmluvy č. 10918 na poskytnutie služieb
Do h o d a o ukončení rámcovej zmluvy č. 10918 na poskytnutie služieb
0,00 € PaR co, s.r.o. Environmentálny fond
7.
December
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Chvostíková od 12.2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Chvostíková od 12.2018
0,00 € Environmentálny fond Helena Chvostíková
7.
December
2018
Zmluva č. 128067 08U06 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie - Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2018
SAŽP SERP/2018/185
150 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
5.
December
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Szabóová od 12_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Szabóová od 12_2018
0,00 € Environmentálny fond Mgr. gabriela Szaboóvá
30.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Kalivoda od 11.2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Kalivoda od 11.2018
0,00 € Environmentálny fond Mgr. Peter Kalivoda
26.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Múdry od 11_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Múdry od 11_2018
0,00 € Environmentálny fond Ing. Martin Múdry
26.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Šmidtová od 11_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Šmidtová od 11_2018
0,00 € Environmentálny fond Ing. Viktória Šmidtová
26.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Pajtinka od 11_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Pajtinka od 11_2018
0,00 € Environmentálny fond Mgr. Vojtech Pajtinka
26.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Kováčik od 11_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Kováčik od 11_2018
0,00 € Environmentálny fond Ing. Juraj Kováčik
26.
November
2018
Dohoda o zrušení hmotnej zodpovednosti Pospíšek 112018
Dohoda o zrušení hmotnej zodpovednosti Pospíšek 112018
0,00 € Environmentálny fond Ing. Antón Pospíšek
26.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Antošová od 11_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Antošová od 11_2018
0,00 € Environmentálny fond Mgr. Ivana Antošová
26.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Petrovajová od 11_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Petrovajová od 11_2018
0,00 € Environmentálny fond Michala Petrovajová
23.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201850972_Z
450,00 € VICOM s.r.o. Environmentálny fond
23.
November
2018
Zmluva č.128576 08U05
ŠOP SR/P-22/2018
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Enviromentálny fond
2.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201846333_Z
594,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
26.
Október
2018
Z M L U V A č. 128415 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128415 08U03
129 971,00 € Environmentálny fond Obec Kláštor pod Znievom
11.
Október
2018
Rámcová zmluva č. 10918 na poskytnutie služieb
Rámcová zmluva č. 10918 na poskytnutie služieb
0,00 € PaR co, s.r.o. Environmentálny fond
27.
September
2018
Kolektívna zmluva II. 2018
Kolektívna zmluva II. 2018
0,00 € Základná organizácia Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, pracovisko Environmentálny fond Environmentálny fond
1 2 3 4 5 6 7 8 »