Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2018
Do h o d a o ukončení rámcovej zmluvy č. 10918 na poskytnutie služieb
Do h o d a o ukončení rámcovej zmluvy č. 10918 na poskytnutie služieb
0,00 € PaR co, s.r.o. Environmentálny fond
7.
December
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Chvostíková od 12.2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Chvostíková od 12.2018
0,00 € Environmentálny fond Helena Chvostíková
7.
December
2018
Zmluva č. 128067 08U06 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie - Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2018
SAŽP SERP/2018/185
150 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
5.
December
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Szabóová od 12_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Szabóová od 12_2018
0,00 € Environmentálny fond Mgr. gabriela Szaboóvá
30.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Kalivoda od 11.2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Kalivoda od 11.2018
0,00 € Environmentálny fond Mgr. Peter Kalivoda
26.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Múdry od 11_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Múdry od 11_2018
0,00 € Environmentálny fond Ing. Martin Múdry
26.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Šmidtová od 11_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Šmidtová od 11_2018
0,00 € Environmentálny fond Ing. Viktória Šmidtová
26.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Pajtinka od 11_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Pajtinka od 11_2018
0,00 € Environmentálny fond Mgr. Vojtech Pajtinka
26.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Kováčik od 11_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Kováčik od 11_2018
0,00 € Environmentálny fond Ing. Juraj Kováčik
26.
November
2018
Dohoda o zrušení hmotnej zodpovednosti Pospíšek 112018
Dohoda o zrušení hmotnej zodpovednosti Pospíšek 112018
0,00 € Environmentálny fond Ing. Antón Pospíšek
26.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Antošová od 11_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Antošová od 11_2018
0,00 € Environmentálny fond Mgr. Ivana Antošová
26.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Petrovajová od 11_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Petrovajová od 11_2018
0,00 € Environmentálny fond Michala Petrovajová
23.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201850972_Z
450,00 € VICOM s.r.o. Environmentálny fond
23.
November
2018
Zmluva č.128576 08U05
ŠOP SR/P-22/2018
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Enviromentálny fond
2.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201846333_Z
594,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
26.
Október
2018
Z M L U V A č. 128415 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128415 08U03
129 971,00 € Environmentálny fond Obec Kláštor pod Znievom
11.
Október
2018
Rámcová zmluva č. 10918 na poskytnutie služieb
Rámcová zmluva č. 10918 na poskytnutie služieb
0,00 € PaR co, s.r.o. Environmentálny fond
27.
September
2018
Kolektívna zmluva II. 2018
Kolektívna zmluva II. 2018
0,00 € Základná organizácia Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, pracovisko Environmentálny fond Environmentálny fond
27.
September
2018
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-27/2018-Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-27/2018-Če
16 150,00 € Environmentálny fond IPEĽSKÉ TEHELNE a.s.
13.
September
2018
Osveta v oblasti vodného hospodárstva a prezentácia VÚVH
33/ODB/2018/60/7505
33 999,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Environmentálny fond
1 2 3 4 5 6 7 8 »