Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
September
2019
Z M L U V A č. 134974 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
ŠOP SR-Z/P-17/2019
400 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Environmentálny fond
20.
Jún
2019
Z m l u v a č. 6/2019 o nájme nebytových priestorov a nájme parkovacích miest
Z m l u v a č. 6/2019
261 335,61 € UTAR-Technologické centrum, spol. s r.o. Environmentálny fond
24.
Máj
2019
Kúpna zmluva
Z201916052_Z
464,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
24.
Máj
2019
Kúpna zmluva
Z201916049_Z
420,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Environmentálny fond
21.
Máj
2019
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
34 800,00 € Via Leonis, spol. s r. o. Environmentálny fond
21.
Máj
2019
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZODPOVEDNEJ OSOBY
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZODPOVEDNEJ OSOBY
720,00 € Via Leonis, spol. s r. o. Environmentálny fond
8.
Apríl
2019
Rámcová dohoda
Z201911354_Z
67 277,25 € Up Slovensko, s. r. o. Environmentálny fond
20.
Marec
2019
Kolektívna zmluva 2019
Kolektívna zmluva 2019
0,00 € Základná organizácia Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, pracovisko Environmentálny fond, Mgr. Viera Pruknerová, predsedníčka ZO SLOVES Environmentálny fond
13.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0402/M000/2019
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 0402/M000/2019
14 400,00 € Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond
12.
Február
2019
Rámcová Zmluva na poskytovanie konzultačných služieb
0012019
27 781,25 € GM-LINK, s.r.o. Environmentálny fond
1.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií č. 12/2019
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií č. 12/2019
108,00 € NEWTON Media, spol. s r.o. Envirofond
12.
December
2018
Do h o d a o ukončení rámcovej zmluvy č. 10918 na poskytnutie služieb
Do h o d a o ukončení rámcovej zmluvy č. 10918 na poskytnutie služieb
0,00 € PaR co, s.r.o. Environmentálny fond
7.
December
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Chvostíková od 12.2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Chvostíková od 12.2018
0,00 € Environmentálny fond Helena Chvostíková
7.
December
2018
Zmluva č. 128067 08U06 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie - Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2018
SAŽP SERP/2018/185
150 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálny fond
5.
December
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Szabóová od 12_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Szabóová od 12_2018
0,00 € Environmentálny fond Mgr. gabriela Szaboóvá
30.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Kalivoda od 11.2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Kalivoda od 11.2018
0,00 € Environmentálny fond Mgr. Peter Kalivoda
26.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Múdry od 11_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Múdry od 11_2018
0,00 € Environmentálny fond Ing. Martin Múdry
26.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Šmidtová od 11_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Šmidtová od 11_2018
0,00 € Environmentálny fond Ing. Viktória Šmidtová
26.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Pajtinka od 11_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Pajtinka od 11_2018
0,00 € Environmentálny fond Mgr. Vojtech Pajtinka
26.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Kováčik od 11_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Kováčik od 11_2018
0,00 € Environmentálny fond Ing. Juraj Kováčik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »