Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Apríl
2019
Zmluva o dielo č. 04/2019 SROV
190010/128/2019
0,00 € Németh Lift Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Apríl
2019
Servis, údržba a opravy motorových vozidiel
190015/050/2019
19 583,00 € HADVO s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní
190010/129/2019
0,00 € Tatra Tender Ekonomická univerzita v Bratislave
23.
Apríl
2019
Poistenie motorových vozidiel
190015/049/2019
991,05 € Generali poisťovňa a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
17.
Apríl
2019
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Bratislava
190010/123/2019
0,00 € Michaela Benčeková Ekonomická univerzita v Bratislave
17.
Apríl
2019
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Smolenice
190010/125/2019
0,00 € Mgr. Monika Stanková Ekonomická univerzita v Bratislave
17.
Apríl
2019
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Smolenice
190010/124/2019
0,00 € Ing. Martin Kuchta Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Apríl
2019
Licenčná zmluva
190008/028/2019
0,00 € Aneta Borůvková Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Apríl
2019
Licenčná zmluva
190008/032/2019
0,00 € Martina Fehérová Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Apríl
2019
Licenčná zmluva
190008/029/2019
0,00 € Ľubomír Čech Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Apríl
2019
Licenčná zmluva
190008/040/2019
0,00 € Katerina Zhegova Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Apríl
2019
Licenčná zmluva
190008/030/2019
0,00 € Ľubomír Čech Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Apríl
2019
Licenčná zmluva
190008/038/2019
0,00 € Andrea Slezáková Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201912411_Z
445,00 € DD21 s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Apríl
2019
Licenčná zmluva
190008/034/2019
0,00 € Alexandra Madarászová Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Apríl
2019
Licenčná zmluva
190008/033/2019
0,00 € Ľudmila Lipková Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Apríl
2019
Licenčná zmluva
190008/037/2019
0,00 € Lucia Rožová Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Apríl
2019
Licenčná zmluva
190008/031/2019
0,00 € Alexey DUKHANIN Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Apríl
2019
Licenčná zmluva
190008/035/2019
0,00 € Nikolay Patonov Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Apríl
2019
Licenčná zmluva
190008/039/2019
0,00 € Jaroslava Šepeľová Ekonomická univerzita v Bratislave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »