Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
August
2018
Zabezpečenie prístupových práv k databázam
190015/049/2018
130 363,20 € EBSCO GmbH, Vienna Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
August
2018
Kúpna zmluva
Z201833855_Z
740,00 € Lucia Rošková R-interiér Ekonomická univerzita v Bratislave
14.
August
2018
Rekonštrukcia vnútorných rozvodov V1, V2
190015/048/2018
94 879,64 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
10.
August
2018
DOHODA O SPOLUPRÁCI
214/CVTISR/2018
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Zmluva o dielo
190010/163/2018
0,00 € Ing. Simona Škorvagová, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201833121_Z
35,99 € Pixel Print s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Kúpna zmluva
Z201833083_Z
2 900,00 € Hauerland spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Povinné zmluvné poistenie auta pre PHF Košice
190015/0472018
293,44 € Generali poisťovňa a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Kúpna zmluva
Z201833187_Z
4 800,00 € PROVECTUS s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Zmluva o dielo
190010/162/2018
0,00 € Ing. Dušan Steinhauser, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Kúpna zmluva
Z201833092_Z
4 600,00 € LK Consult, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Chengdu, Čína
190010/161/2018
0,00 € Ing. Juraj Bronček Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Zmluva o dielo
190010/164/2018
0,00 € Ing. Stanislav Zábojník, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Kúpna zmluva
Z201833189_Z
400,00 € KASON, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
August
2018
Kúpna zmluva
Z201833171_Z
293,00 € COPY PRINT GROUP, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
8.
August
2018
Kúpna zmluva
Z201832699_Z
9 990,00 € ITSK, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7.
August
2018
Kúpna zmluva
Z201832701_Z
1 390,00 € Ing. Juraj Halama - UČEBNÉ POMÔCKY SLOVAKIA Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
August
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201832508_Z
1 850,00 € Stebel Tek s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
August
2018
Technické a organizačné poradenstvo pri príprave a realizácii obstarávania rekonštrukcie objektov
190015/045/2018
42 600,00 € Energy Centre Bratislava, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
August
2018
Realizačný projekt pre rekonštrukciu sociálnych zariadení
190015/046/2018
2 350,00 € Ing. arch. Rastislav Mikluš Ekonomická univerzita v Bratislave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »