Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Júl
2020
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve - na prenájom drobného vodného toku Turiansky potok, aktualizácia niektorých ustanovení a predĺženie doby nájmu- k.ú. Turie
6/2020-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Turie
7.
Apríl
2020
Kúpna zmluva
Z20206196_Z
94 000,00 € AGROTEM MJ s.r.o. Obec Turie
18.
Jún
2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000587-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-000587-003
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Turie
19.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817202_Z
105 900,00 € AGROTEM-PULZ, .s.r.o. Obec Turie
22.
Marec
2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
56041/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Turie
16.
November
2015
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-539-016/2015
KRHZ-ZA-R-539-016/2015
14 359,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Turie
11.
November
2015
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-540-018/2015
KRHZ-ZA-R-540-018/2015
114 015,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Turie
7.
Október
2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
2015/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Turie
26.
September
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 23239/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
23239/26120130025
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Turie
26.
Február
2014
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
233-11-855/2014
18,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Turie
18.
Január
2013
Zmluva č. 23/2013 o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra
23/2013
298,74 € Správa katastra Žilina Obec Turie
18.
Jún
2012
Zmluva č. 130/2012 o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra
130/2012
298,74 € Katastrálny úrad v Žiline Obec Turie
5.
September
2011
Zmluva o umeleckom vystúpení
87 2011-6
1 660,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Obec Turie