Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Január
2020
Dohoda č. OU-TT_MPO-2019/008454, Protokol
OU-TT-ZM_OUTT-MPO-2019-008454_2020
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Trnava Trnavský samosprávny kraj
17.
Január
2020
Dohoda č. OUTT-MPO-2019/039463, Protokol
OU-TT_ZM_OUTT-MPO-2019-039463_2020
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Trnava Trnavský samosprávny kraj
8.
Január
2020
Zmluva o dielo
Z201937569_Z
204 999,60 € Slovak Telekom, a.s. Trnavský samosprávny kraj
8.
Január
2020
Zmluva o dielo
Z201937570_Z
84 997,99 € DATALAN, a.s. Trnavský samosprávny kraj
8.
Január
2020
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov
PUSR-2019-142
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
20.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
852/2019
40 000,00 € Úrad vlády SR Trnavský samosprávny kraj
15.
November
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
328/2019
4 000,00 € Úrad vlády SR Trnavský samosprávny kraj
8.
November
2019
Kúpna zmluva
Z201932777_Z
3 699,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Trnavský samosprávny kraj
30.
Október
2019
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
439/2019
11 000,00 € Úrad vlády SR Trnavský samosprávny kraj
28.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
1051/2019
3 000,00 € Úrad vlády SR Trnavský samosprávny kraj
10.
Október
2019
Z M L U V A č. 140889 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140889 08U02
10 000,00 € Environmentálny fond Trnavský samosprávny kraj
10.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930319_Z
3 290,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
1.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201929152_Z
2 690,00 € DD21 s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
1.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201929157_Z
10 715,40 € Tibor Varga TSV PAPIER Trnavský samosprávny kraj
30.
September
2019
Dohoda o bezodplatnom prechode majetku štátu a Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku štátu
OU-TT_ZM_18-2019_2019
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Trnava Trnavský samosprávny kraj
23.
September
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201927534_Z
44 529,60 € DATALAN, a.s. Trnavský samosprávny kraj
4.
September
2019
Kúpna zmluva
Z201926045_Z
3 168,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
4.
September
2019
Kúpna zmluva
Z201926039_Z
12 858,79 € Tibor Varga TSV PAPIER Trnavský samosprávny kraj
8.
August
2019
Kúpna zmluva
Z201921953_Z
5 700,00 € Hauerland spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
8.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201919407_Z
102 000,00 € DATALAN, a.s. Trnavský samosprávny kraj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »