Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Jún
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
81751/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Ďurčiná
26.
Máj
2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-305/2020
KRHZ-ZA-VO-305/2020
66 175,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Ďurčiná
23.
Marec
2020
ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2019-003091 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2019-003091
11 264,06 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Ďurčiná
24.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78469/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Ďurčiná
5.
September
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
481/2019
37 000,00 € Úrad vlády SR Obec Ďurčiná
20.
Máj
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
74391/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Ďurčiná
9.
November
2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002854 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvo rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-002854
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Ďurčiná
19.
Jún
2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-313/2018
KRHZ-ZA-313/2018
12 408,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Ďurčiná
21.
Jún
2017
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady
BB84/2-198/2017/0926008-Oz
12 552,05 € MO SR - Odbor správy majetku štátu ÚCL a SMŠ Obec Ďurčiná
3.
November
2016
Delimitácia Ďurčiná
02636/2016-UVOP-U00082/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Ďurčiná
6.
August
2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
773/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Ďurčiná
15.
Júl
2015
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-324-006/2015
KRHZ-ZA-R-324-006/2015
113 218,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Ďurčiná
17.
Jún
2015
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_BB_ZA_527
2015_MPC_ANG_BB_ZA_527
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Obec Ďurčiná
1.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAZP SERP/2014/110, č. 8/POD3-32/14
Doplnená
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Ďurčiná
26.
Jún
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 23078/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
23078/26120130025
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Ďurčiná
28.
Október
2013
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 21084/26110130083
21084/26110130083
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Obec Ďurčiná