Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
August
2020
Dodatok č. 4 k Opakovanej nájomnej zmluve č. 54/2016
09/2020
0,00 € Obec Vydrany Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
26.
August
2020
Zmluva o poskytnutí grantu č. 162/20_KH
08/2020
3 600,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
1.
Jún
2020
Zmluva o poskytnutí služieb č. tábor 2/2020
07/2020
3 380,00 € DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO, prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
29.
Máj
2020
Dohoda o stanovení ceny na báze NCGya
06/2020
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
13.
Máj
2020
Dohoda o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
05/2020
0,00 € Zuzana Orbánová - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
24.
Február
2020
Zmluva o spolupráci
04/2020
0,00 € László Berecz BERVIL Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
16.
Január
2020
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode
3/2020
0,00 € GGFS s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
16.
Január
2020
Zmluva o dielo č. 6/2020
2/2020
0,00 € TRIO-D, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
13.
Január
2020
Zmluva o dielo
01/2020
1 152,00 € PhDr. Pavol Lorenc Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
27.
December
2019
Návrh poistnej zmluvy číslo: 2110001569
14/2019
465,83 € PREMIUM Insurance Company Limited Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
17.
December
2019
Zamestnávateľská zmluva
13/2019
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
16.
December
2019
Zlmuva č. 03/2010 o poskytovaní služby podľa §536 zákona č. 513/1991 Zb.
12/2019
0,00 € Ing. Marta Szűcs Gaál Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
7.
November
2019
zmluva o poskytnutí zimnej akadémie OZ Nádej do života
11/2019
4 702,50 € OZ Nádej do života Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
28.
Október
2019
Zmluva o pristúpení k Rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení HP
10/2019
0,00 € PERGAMON spol. s r.o. Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
3.
Október
2019
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
08/2019
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
3.
Október
2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny zo dňa 13.10.2017
09/2019
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
3.
Október
2019
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
07/2019
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
5.
September
2019
Dodatok č.3 k Opakovanej nájomnej zmluve č. 54/2016 zo dňa 30.08.2016
06/2019
0,00 € Obec Vydrany Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
9.
Júl
2019
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
05/2019
42,00 € osobnyudaj.sk,s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
9.
Máj
2019
Zmluva o zabezpečovaní letného pobytového tábora pre deti
04/2019
10 191,00 € FAMIOR, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
1 2 »