Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Júl
2020
Rámcová kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
319/UNB/2020
2 606,00 € AbbVie s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
1.
Júl
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
311/UNB/2020
2 635,00 € Medisanum s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
Jún
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
296/UNB/2020
79 914,01 € I.P.H. Trading, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Jún
2020
Dodatok č. 15 č. ÚHL RK-35/4-15 k Zmluve č. ÚHL RK-35/4
D26/UNB/2020
0,00 € Ministerstvo obrany SR, Úrad hlavného lekára Ružomberok Univerzitná nemocnica Bratislava
17.
Jún
2020
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
288/UNB/2020
10 182,11 € STAVBAMAX s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
11.
Jún
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok
272/UNB/2020
3 005,23 € Slovenská republika, v správe: Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
Máj
2020
Nájomná zmluva č. NZ_T200170
236/UNB/2020
0,00 € ALGECO, s.r.o. – org. zložka Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
Máj
2020
Nájomná zmluva č. NZ_T200174
235/UNB/2020
0,00 € ALGECO, s.r.o. – org. zložka Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Máj
2020
Zmluva o preprave veci uzavretá podľa § 610 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
227/UNB/2020
4 923,60 € Everything fresh s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Máj
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok
218/UNB/2020
111 584,49 € Slovenská republika, v správe: Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Apríl
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
198/UNB/2020
3 009,09 € KRONER s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
28.
Apríl
2020
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z20205744_Z
187/UNB/2020
0,00 € Kancelária SK s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
15.
Apríl
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
165/UNB/2020
211 191,30 € Miteco spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Apríl
2020
Dodatok č. 17 k Zmluve o servisnej činnosti č. M-5-0097 uzatvorenej dňa 4.7.2005 v znení Dodatkov č. 1-16
D18/UNB/2020
0,00 € Siemens Healthcare s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
8.
Apríl
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok
176/UNB/2020
9 787,66 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
2.
Apríl
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
168/UNB/2020
163 614,00 € m-plan, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
31.
Marec
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
166/UNB/2020
8 141,71 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
30.
Marec
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
161/UNB/2020
1 394,00 € M-MED, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
30.
Marec
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
137/UNB/2020
2 806 215,91 € Metrostav, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
27.
Marec
2020
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
125/UNB/2020
347 628,00 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »