Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
September
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
432/UNB/2020
8 556,43 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
September
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
346/UNB/2020
153 165,60 € PUERTA s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
7.
September
2020
Dodatok č.16 č. ÚHL RK – 35/4-12 k Zmluve č. ÚHL RK – 35/4
D39/UNB/2020
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad hlavného lekára Ružomberok Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
September
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
271/UNB/2020
75 960,00 € ARQITEQ, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
September
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
406/UNB/2020
205 774,44 € GEMAG-SK, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
August
2020
Poistná zmluva č. 1199000340 na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenej pri výkone činnosti zdravotníckeho zariadenia
402/UNB/2020
68 700,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Univerzitná nemocnica Bratislava
17.
August
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
177/UNB/2020
213 406,74 € E&I Group Slovakia, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
17.
August
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
386/UNB/2020
2 291,72 € KRONER spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
17.
August
2020
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
385/UNB/2020
9 575,50 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
August
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb sterilizácie č. 81/2009 zo dňa 31.03.2009
D37/UNB/2020
0,00 € Národný ústav detských chorôb Univerzitná nemocnica Bratislava
13.
August
2020
Zmluva o nakladaní s odpadom uzatvorená podľa ustanovenia § 269 odsek (2) Obchodného zákonníka
383/UNB/2020
340,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
August
2020
Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 5133/1991 Zb. v platnom znení
365/UNB/2020
0,00 € CHIRALYS s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
11.
August
2020
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
363/UNB/2020
44 115,00 € OR-CZ spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
11.
August
2020
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
364/UNB/2020
28 313,00 € OR-CZ spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
11.
August
2020
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
362/UNB/2020
73 375,00 € OR-CZ spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
August
2020
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
358/UNB/2020
54 092,22 € SOFOS, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
August
2020
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
359/UNB/2020
29 373,48 € SOFOS, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
6.
August
2020
Zmluva o nakladaní s odpadom uzatvorená podľa ustanovenia § 269 odsek (2) Obchodného zákonníka
356/UNB/2020
340,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
Júl
2020
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/99/20/07/03 uzatvorená podľa ust. § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
349/UNB/2020
0,00 € BFF Central Europe s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
17.
Júl
2020
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
143/UNB/2020
1 144 104,76 € Construction s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »