Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Júl
2020
Rámcová dohoda
100/2020/UVLF
27 600,00 € MK s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
8.
Júl
2020
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
94/2020/UVLF
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
8.
Júl
2020
Rámcová dohoda
93/2020/UVLF
5 121,60 € Topvet spol. s r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
7.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
84/2020/UVLF
1 362,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Tamara Zajačková
7.
Júl
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+
82/2020/UVLF
196 759,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3.
Júl
2020
Zmluva o dodaní tovaru
87/2020/UVLF
0,00 € innogy Slovensko s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
83/2020/UVLF
1 362,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Eva Mačugová
2.
Júl
2020
Dohoda č.j.: 90/2020/UVLF o ukončení Nájomnej zmluvy č.j.: 137/2016/UVLF zo dňa 25.07.2016
90/2020/UVLF
0,00 € Urbárska pasienková spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Trsťany Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2.
Júl
2020
Zmluva o dodaní tovaru
86/2020/UVLF
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1.
Júl
2020
Rámcová dohoda
88/2020/UVLF
43 296,00 € SEQme s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1.
Júl
2020
Rámcová dohoda
89/2020/UVLF
48 000,00 € Štefan Nagy - FAN - AUTO Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
30.
Jún
2020
ZMLUVA o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja v praxi č.j : 77/2020/ UVLF
77/2020/ UVLF
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
30.
Jún
2020
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 98/2020
85/2020/UVLF
30 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19.
Jún
2020
Licenčná zmluva
21/2020/UVLF-FPH
0,00 € MVDr. Evelína Mochnáčová, PhD. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19.
Jún
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
80/2020/UVLF
1 040,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Mgr. Katrína Peňazziová
19.
Jún
2020
Licenčná zmluva
23/2020/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
17.
Jún
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
17/2020/UVLF-IKT
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
17.
Jún
2020
Zmluva o zabezpečovaní starostlivosti o koňa
76/2020/UVLF
275,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Viktória Anna Mecková
16.
Jún
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
18/2020/UVLF-IKT
27,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16.
Jún
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
19/2020/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »