Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Apríl
2019
Zmluva právne služby
01129/2019-ESPF-GR0016/18.01
0,00 € AK JUDr. Marek Radačovský Slovenský pozemkový fond
17.
Apríl
2019
Kúpna zmluva č.01635/2018-PKZ-K40297/18.00 k.ú. Jánošíková - Havlovič a manž.
01635/2018-PKZ -K40297/18.00
149 644,83 € Slovenský pozemkový fond Havlovič Peter, Ing. a manž.
17.
Apríl
2019
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00666/2019-PKZP-K40097/19.00 - Agrotria s.r.o., k.ú. Svinná, okres Trenčín
00666/2019-PKZP-K40097/19.00
80 625,78 € Slovenský pozemkový fond AGROTRIA, s.r.o.
17.
Apríl
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02128/2017-PKZO-B40114/17.00 - Danišek Marián, Ing. a spol., k.ú. Budatín
02128/2017-PKZO-B40114/17.00
26 344,47 € Slovenský pozemkový fond Danišek Marián, Ing. a spol.
17.
Apríl
2019
Protokol o odovzdaní vlastníctva pozemkov pod miestnymi komunikáciami v k. ú. Považany
00899/2019-UVOP-U00033/19.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Považany
17.
Apríl
2019
Kúpna zmluva č. 00657/2019-PKZ -K40182/19.00 - Agrotria s.r.o., k.ú. Svinná
00657/2019-PKZ -K40182/19.00
23 861,76 € Slovenský pozemkový fond AGROTRIA s.r.o.
16.
Apríl
2019
Nájomná zmluva č.03314/2018-PNZ -P40554/18.00 - Ing. Pavol Ligocký
03314/2018-PNZ -P40554/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Ligocký Pavol, Ing. a manž.
16.
Apríl
2019
Nájomná zmluva č. 02283/2018-PNZ-P40457/18.00 - Mária Šiňanská
02283/2018-PNZ -P40457/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Šiňanská Mária
16.
Apríl
2019
Dohoda č. 02176/2018-PNZ -P40030/13.02 o ukončení NZ
02176/2018-PNZ -P40030/13.02
0,00 € Slovenský pozemkový fond Poláková Alžbeta, SHR
16.
Apríl
2019
Nájomná zmluva č.02104/2018-PNZ -P40421/18.00 - Gabriela Buzová
02104/2018-PNZ -P40421/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Gabriela Buzová
16.
Apríl
2019
Nájomná zmluva č. 02717/2016-PNZ -P40729/16.00 -Murnik Martin
02717/2016-PNZ -P40729/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Murnik Martin
16.
Apríl
2019
Nájomná zmluva č. 01894/2018-PNZ -P40396/18.00 - Gejza Lakatoš
01894/2018-PNZ -P40396/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Gejza Lakatoš
16.
Apríl
2019
Nájomná zmluva č. 02067/2018-PNZ -P40416/18.00 - Jozef Pňakovič
02067/2018-PNZ -P40416/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Pňakovič Jozef
16.
Apríl
2019
Nájomná zmluva č. PNZ -P400234/18.00 - Eduard Kovalčík
01070/2018-PNZ -P40234/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Eduard Kovalčík
16.
Apríl
2019
Kúpna zmluv č. 00334/2019-PKZ -K40096/19.00 - Ing. Nahálka Igor a manželka Ing. Angela, k.ú. Nová Ves
00334/2019-PKZ -K40096/19.00
10 474,92 € Slovenský pozemkový fond Nahálka Igor, Ing. a manž.
16.
Apríl
2019
Nájomná zmluva č. 00171/2018-PNZ -P40026/18.00 - Ličková Eva
00171/2018-PNZ -P40026/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Ličková Eva
16.
Apríl
2019
Nájomná zmluva č. 00395/2018-PNZ -P40079/18.00 - Peter Illéš
00395/2018-PNZ -P40079/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Peter Illéš
16.
Apríl
2019
Nájomná zmluva č. 01002/2018-PNZ-P40211/18.00 - Kuník Richard a manž. Ingrid Kuníková
01002/2018-PNZ -P40211/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Kuník Richard a manž. Ingrid rod.Pavlíková
16.
Apríl
2019
Dohoda č. 02189/2018-PNZ-P40159/16.01 o ukončení NZ - Anton Repovský SHR
02189/2018-PNZ -P40159/16.01
0,00 € Slovenský pozemkový fond REMA -agro, s.r.o. (pôv. Repovský Anton, SHR)
16.
Apríl
2019
Nájomná zmluva č. 03010/2018-PNZ-P40520/18.00 - Ing. Alfonz Kádek
03010/2018-PNZ -P40520/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Ing. Alfonz Kádek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »