Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
December
2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02438/2018-PKZO-B40176/18.00 - Agrev, s.r.o., k.ú. V.Krtíš
02438/2018-PKZO-B40176/18.00
140,00 € Slovenský pozemkový fond Agrev, s.r.o.
7.
December
2018
Zmluva o zriadení vecého bremena č. 02613/2018-PKZO-B40185/18.00 - Združenie vlastníkov pozemkov ŠTEV&TERI , k.ú. Miloslavov
02613/2018-PKZO-B40185/18.00
3 155,70 € Slovenský pozemkový fond Združenie vlastníkov pozemkov ŠTEV&TERI
7.
December
2018
Dodatok č. 02259/2018-PKZO-B40193/17.01 - MH Invest, s. r. o., k. ú. Prievidza, okres Prievidza
02259/2018-PKZO-B40193/17.01
306,86 € Slovenský pozemkový fond MH Invest, s. r. o.
7.
December
2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č.02604/2018-PKZO-B40183/18, k. ú. Svätý Jur - Pajdlhauser Eduard a manž.
02604/2018-PKZO-B40183/18.00
2 988,75 € Slovenský pozemkový fond Pajdlhauser Eduard a manž.
6.
December
2018
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR dovlastníctva obce Velčice
02121/2018-UVOP-U00126/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Velčice
6.
December
2018
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce v k.ú. Rožkovany, okres Sabinov
02093/2018-UVOP-U00124/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Rožkovany - Obecný úrad
6.
December
2018
02131/2018-PKZP-K40233/18.00
02131/2018-PKZP-K40233/18.00
575 431,20 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť a.s.
6.
December
2018
Dohoda o ukončení zmluvy o Nájme nebytových priestorov č. CRZ 00043/2018-ESPF-BB0002/17.00
02928/2018-ESPF-BB0001/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Ing. Mária Grečová
6.
December
2018
Dodatok č. 00226/2018-PNZ -P40635/05.07 - Radvaň, s.r.o.
00226/2018-PNZ -P40635/05.07
0,00 € Slovenský pozemkový fond RADVAŇ S.R.O.
6.
December
2018
Dodatok č.3 CRZ č. 02516/2018-UVZD-ZT0038/18.00 k zmluve o dielo č. 3/2001- záhr.Kira Sever zo dňa 26.03.2001 pre ZO SZZ Kira Sever - PPÚ obvod
02516/2018-UVZD-ZT0038/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Geocomp,s.r.o
6.
December
2018
Zmluva o dielo na dodanie posudku pre konanie podľa z.č. 64/97 Zz, ZOSZZ Baková Jama Zvolen
02458/2018-UVZD-ZT0037/18.00
0,00 € Ing. Ján Víťazka Slovenský pozemkový fond
6.
December
2018
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z vlastníctva SR do vlastníctva obce Biel okres Trebišov
01630/2018-UVOP-U00093/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obecný úrad Biel
6.
December
2018
Delimitačný protokol v k.ú. Snina, okres Snina
02123/2018-UVOS-U00092/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
6.
December
2018
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Pukanec
02524/2018-UVOP-U00162/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Pukanec
6.
December
2018
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Valaliky
02860/2018-UVOP-U00182/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obecný úrad Valaliky
4.
December
2018
Delimitačný protokol v k.ú. Solčany, okres Topoľčany
03172/2018-UVDP-U00059/18.00
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica Slovenský pozemkový fond
4.
December
2018
Delimitačný protokol v k.ú. Práznovce, okres Topoľčany
03173/2018-UVDP-U00060/18.00
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica Slovenský pozemkový fond
4.
December
2018
Delimitačný protokol v k.ú. Krnča, okres Topoľčany
03174/2018-UVDP-U00061/18.00
0,00 € Delimitačný protokol v k.ú. Krnča, okres Topoľčany Slovenský pozemkový fond
28.
November
2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01910/2018-PKZO-B40139/18.00 - Západoslovenská distribučná, a.s. - platiteľ Mgr. Mária Greta Bleho
01910/2018-PKZO-B40139/18.00
1 199,28 € Slovenský pozemkový fond Západoslovenská distribučná, a.s. / Bleho Mária Greta, Mgr.
28.
November
2018
Kúpna zmluva č. 00948/2018-PKZ -K40184/18.00.- Ing. Jozef Obselka a Alena Obselková, k.ú. Terchová
00948/2018-PKZ -K40184/18.00
4 092,00 € Slovenský pozemkový fond Obselka Jozef Ing. a manž.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »