Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Júl
2019
Zmluva o dielo
02100/2019-ESPF-GR0035/19.00
0,00 € TECHNOL-PRO, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
15.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care
02030/2019-ESPF-GR0032/19.00
0,00 € Millennium, spol. s r. o. Slovenský pozemkový fond
15.
Júl
2019
Zmluva o upratovaní prenajímaných nebytových priestorov - RO Košice
01972/2019-ESPF-KE0001/19.00
0,00 € CASSOFIN a.s. Slovenský pozemkový fond
5.
Júl
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01711/2019-PKZO-B40101/19.00 - Západoslovenská distribučná, a.s. / Hoczko Július ,k.ú. Pezinok
01711/2019-PKZO-B40101/19.00
4 140,01 € Slovenský pozemkový fond Západoslovenská distribučná, a.s. / Hoczko Július
5.
Júl
2019
Zmluva o zriadení VB č. 02006/2019-PKZO-B40122/19.00 - Castor a Pollux, s.r.o. a spol. - k. ú. Bojnice, okres Prievidza
02006/2019-PKZO-B40122/19.00
718,00 € Slovenský pozemkový fond Castor a Pollux, s.r.o. a spol.
5.
Júl
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01830/2019-PKZO-B40108/19.00 - Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s., k.ú. Rajecké Teplice
01830/2019-PKZO-B40108/19.00
7 300,75 € Slovenský pozemkový fond Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s.
5.
Júl
2019
Zmluva o zriadení VB č. 01986/2019-PKZO-B40119/19.00 - Badžgoň Ján, Ing., Phd. a spol Cipov, Brezáni, Richter, Jurík - k. ú. Bojnice, okres Prievidza
01986/2019-PKZO-B40119/19.00
1 284,00 € Slovenský pozemkový fond Badžgoň Ján, Ing., Phd. a spol.
3.
Júl
2019
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí - Obec Ňárad, k.ú. Ňárad
01942/2019-UVOP-U00088/19.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Ňárad
2.
Júl
2019
Nájomná zmluva č. 01071/2019-PNZ -P40032/19.00 - NDS, a. s.
01071/2019-PNZ -P40032/19.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
2.
Júl
2019
Nájomná zmluva č. 00776/2019-PNZ -P40129/19.00 - Ing. Peter Pavlenka, SHR
00776/2019-PNZ -P40129/19.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Ing. Peter Pavlenka - SHR
2.
Júl
2019
Ing. Milan Bartošik - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
01775/2019-PRZ -R60125/19.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Ing. Milan Bartošik
2.
Júl
2019
Dohoda o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona č.00640/2019-PKZT-T40028/19.00- NDS, a.s. k.ú. Vígľaš, okres Detva
00640/2019-PKZT-T40028/19.00
502,49 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,
2.
Júl
2019
Zmluva o prevode vlastníctva, č.00743/2019-PKZP-K40113/19.00 - Michalík Richard a manž., k.ú.Ružomberok
00743/2019-PKZP-K40113/19.00
10 583,45 € Slovenský pozemkový fond Michalík Richard a manž.
2.
Júl
2019
Nájomná zmluva č. 00737/2019-PNZ -P40120/19.00 - BOVEL s.r.o.
00737/2019-PNZ -P40120/19.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond BOVEL s.r.o.
2.
Júl
2019
Zmluva na poskytovanie služieb č. 7/2019
01852/2019-ESPF-GR0031/19.00
0,00 € YMS, a.s. Slovenský pozemkový fond
2.
Júl
2019
Zmluva o prevode č. 00750/2019-PKZP-K40117/19.00, FRAMI, s.r.o.
00750/2019-PKZP-K40117/19.00
29 405,61 € Slovenský pozemkový fond FRAMI, s..r.o.
2.
Júl
2019
Nájomná zmluva č. 00727/2019-PNZ -P40117/19.00 - Statok Bizovo s.r.o.
00727/2019-PNZ -P40117/19.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Statok Bizovo s.r.o.
2.
Júl
2019
Dodatok č. 01576/2019-PNZ -P40877/00.17 - PD "Ponitrie" Preseľany
01576/2019-PNZ -P40877/00.17
0,00 € Slovenský pozemkový fond PD "Ponitrie" Preseľany
2.
Júl
2019
Michal Sziegl - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
01087/2016-PRZ -R60168/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Michal Sziegl
2.
Júl
2019
Dodatok č. 00620/2019-PNZ -P40256/18.01 - PO, družstvo
00620/2019-PNZ -P40256/18.01
0,00 € Slovenský pozemkový fond PO, družstvo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »