Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 02021/2018-PKZ -K40365/18.00 - Obec Brzotín, k. ú. Brzotín
02021/2018-PKZ -K40365/18.00
3 335,44 € Slovenský pozemkový fond Obec Brzotín
15.
Február
2019
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00998/2018-PKZP-K40077/18.00 - Denisa Pandiová - Kráľovský Chlmec
00998/2018-PKZP-K40077/18.00
302,64 € Slovenský pozemkový fond Pandiová Denisa
15.
Február
2019
Zmluva o prevode vl. č. 02048/2018-PKZP-K40214/18.00 - Obec Kručov, k. ú. Kručov
02048/2018-PKZP-K40214/18.00
67,68 € Slovenský pozemkový fond Obec Kručov
15.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 01482/2018-PKZ-K40272/18.00 - Mgr. Soňa Halová
01482/2018-PKZ -K40272/18.00
515,20 € Slovenský pozemkový fond Halová Soňa, Mgr.
15.
Február
2019
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02019/2018-PKZP -K40208/18.00- MVDr. Brunovský a manželka , k.ú. Jesenské
02019/2018-PKZP-K40208/18.00
596,48 € Slovenský pozemkový fond Brunovský Julián, MVDr. a manž.
15.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 02391/2018-PKZ-K40441/18.00 - Obec Liptovský Peter
02391/2018-PKZ -K40441/18.00
810,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Liptovský Peter
15.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 02171/2018-PKZ-K40399/18.00 - Obec Krušinec, k. ú. Krušinec
02171/2018-PKZ -K40399/18.00
149,04 € Slovenský pozemkový fond Obec Krušinec
15.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 00278/2018-PKZ-K40054/18.00 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., k. ú. Becherov
00278/2018-PKZ -K40054/18.00
1 518,00 € Slovenský pozemkový fond Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15.
Február
2019
Zmluva o bezodplatnom prevode vo verejnom záujme na obec č. 02828/2017_PKZO-K40054/18.00 - Obec Rakúsy
02287/2018-PKZO-K40054/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Rakúsy
15.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 02350/2018-PKZ-K40436/18.00 - Plavnická Eva, Ižarik Tomáš, k. ú. Gregorovce
02350/2018-PKZ -K40436/18.00
646,00 € Slovenský pozemkový fond Plavnická Eva, Ižarik Tomáš
15.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 02136/2018-PKZ-K40392/18.00 - Vojtušová Adriana
02136/2018-PKZ -K40392/18.00
4 712,00 € Slovenský pozemkový fond Vojtušová Adriana
15.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 01455/2018-PKZ -K40268/18.00 - FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., k.ú. Modranka.
01455/2018-PKZ -K40268/18.00
3 083,57 € Slovenský pozemkový fond FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o.
15.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 02162/2018-PKZ -K40397/18.00 - Havelka Stanislav a manž. (ZO SZZ Žilina-Lúčky 28-21)
02162/2018-PKZ -K40397/18.00
3 421,95 € Slovenský pozemkový fond Havelka Stanislav a manž. (ZO SZZ Žilina-Lúčky 28-21)
15.
Február
2019
Zmluva o bezodplatnom prevode na obec č.02306/2018-PKZO-K40055/18.00 - Obec Pečovská Nová Ves
02306/2018-PKZO-K40055/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
15.
Február
2019
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva vo verejnom záujme na obec č. 01837/2018-PKZO-K40037/18.00 - Mesto Spišská Belá
01837/2018-PKZO-K40037/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Mesto Spišská Belá
15.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 02256/2018-PKZ -K40419/18.00 - Ing. František Baranec k.ú. Rimavská Sobota.
02256/2018-PKZ -K40419/18.00
16 156,80 € Slovenský pozemkový fond Baranec František, Ing.
15.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 01975/2018-PKZ-K40360/18.00 - Voľanská Ľudmila, Gáberová Helena, Chrástová Jana
01975/2018-PKZ -K40360/18.00
1 275,96 € Slovenský pozemkový fond Voľanská Ľudmila, Gáberová Helena, Chrástová Jana
15.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 01487/2018-PKZ-K40273/18.00 - Jankovič Ján a manž. , k.ú. Holíč
01487/2018-PKZ -K40273/18.00
2 389,24 € Slovenský pozemkový fond Jankovič Ján a manž.
15.
Február
2019
Dohoda o vyp. pod. spol. č. 01957/2018-PKZP-K40187/18.00 - Paldinus Vladimír , k.ú. Bučany.
01957/2018-PKZP-K40187/18.00
4 861,93 € Slovenský pozemkový fond Paldinus Vladimír
15.
Február
2019
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 02105/2018-PKZP-K40226/18.00 - Eva Tomaníková, k.ú. Jasenové
02105/2018-PKZP-K40226/18.00
2 583,43 € Slovenský pozemkový fond Tomaníková Eva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »