Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Január
2020
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
8/2020
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
10.
Január
2020
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundácií finančných prostriedkov
5/2020
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Izraelskom štáte Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30.
December
2019
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na rok 2020
198/2019
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20.
December
2019
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
197/2019
14 256,00 € JUDr. Ľubomír Schweighofer, advokát Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20.
December
2019
Zmluva o nájme zbierkových predmetov
179/2019
1 080,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20.
December
2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
196/2019
1 679,18 € Lindström, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19.
December
2019
Hromadná licenčná zmluvy
195/2019
412,80 € SOZA - Slovenská ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18.
December
2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-01
192/2019
37 542,97 € Východoslovenská energetika, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
194/2019
0,00 € Stredoslovanská galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18.
December
2019
Dodatok č . 2 k Zmluve o dielo č. 68/2019
193/2019
12 065,65 € BELLATRIX, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17.
December
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
160/2019
26 600,00 € Slovenská republika - Štátna vedecká knižnica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17.
December
2019
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
190/2019
14 256,00 € Slovakia Online s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17.
December
2019
Rámcová zmluva o poskytovaní technickej podpory pre webstránku
189/2019
10 000,00 € TRIONYX technologies, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17.
December
2019
Zmluva o výpožičke
191/2019
600,00 € SR - Národná rada Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13.
December
2019
Rámcová zmluv o poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb
187/2019
57 012,00 € EURO VKM, s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13.
December
2019
Dodatok č. 2 z Zmluve o dielo
188/2019
258 238,18 € PAMARCH, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13.
December
2019
Zmluva o nájme zbierkových predmetov
182/2019
239,80 € Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13.
December
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke diela
185/2019
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12.
December
2019
Zmluva o umeleckom výkone
186/2019
1 500,00 € Muzika s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11.
December
2019
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
183/2019
200,00 € Karol Nitran Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »