Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
Január
2018
DOHODA O REFUNDOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
2/2018
0,00 € Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Soule Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29.
Január
2018
Zmluva o výpožičke
1/2018
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29.
December
2017
Hromadná licenčná zmluva
121/2017
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29.
December
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 14.12.2016
116/2017
0,00 € VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29.
December
2017
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve - poistenie majetku
119/2017
4 834,25 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29.
December
2017
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve - poistenie majetku
120/2017
616,07 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29.
December
2017
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na rok 2018
122/2017
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28.
December
2017
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu a licenčná zmluva
117/2017
2 040,00 € Viva Musica! agency s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28.
December
2017
REALIZAČNÁ ZMLUVA k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014
111/2017
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28.
December
2017
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
118/2017
14 256,00 € JUDr. Ľubomír Schweighofer, advokát Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28.
December
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
100/2017
11 440,00 € Štátna vedecká knižnica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20.
December
2017
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb na organizovanie podujatí
114/2017
0,00 € REK FILM, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14.
December
2017
Zmluva o výpožičke č. 15/2017
112/2017
0,00 € Stredoslovenská galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14.
December
2017
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
113/2017
6 480,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11.
December
2017
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
110/2017
267,00 € Mgr. Art. Adriana Antalová, ArtD. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8.
December
2017
Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 1/2017
109/2017
816,90 € Východoslovenská galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6.
December
2017
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 13/MSA/2017
107/2017
0,00 € Slovenská republika - Múzeum vo Svätom Antone Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6.
December
2017
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 12/MSA/2017
108/2017
0,00 € Slovenská republika - Múzeum vo Svätom Antone Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1.
December
2017
Nájomná zmluva č. 01/2017/ZP
106/2017
500,00 € Novohradské múzeum a galéria v Lučenci Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16.
November
2017
Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 2/2018
99/2017
1 080,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »