Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2020
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca
19/9/20
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
13.
Marec
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000418 Dodatok č. 9
0,00 € FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
12.
Marec
2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 174/2020
174/2020
3 378 632,66 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Debitum, a.s.
12.
Marec
2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 193/2020
193/2020
9 688 478,70 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Debitum, a.s.
6.
Marec
2020
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
1392020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Ministerstvo zdravotníctva SR
28.
Február
2020
Rámcová zmluva o spolupráci
UPJŠ - 143/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27.
Február
2020
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
17/20
480,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Národná transfúzna služba SR
5.
Február
2020
Zmluva o účasti na riešení projektu
Z/2020/232/XIII/JLF/KD
9 500,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
4.
Február
2020
Zmluva o umiestnení loga
12/20
1 500,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Národná transfúzna služba SR
7.
Január
2020
Memorandum o spolupráci v rámci projektu zavádzania informačného systému elektronickej fakturácie č. 2019/258
2019/258
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Ministerstvo financií SR
2.
Január
2020
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca
60/9/19
0,00 € FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
18.
December
2019
Dohoda o odpustení dlhu č. 414/2019
414/2019
8 562 800,26 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Debitum, a.s.
9.
December
2019
Memorandum o vzájomnej spolupráci
07/2019/OPS-149
0,00 € 2. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2.
December
2019
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti
149/LPS/ZoS/2019
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
27.
November
2019
Memorandum o spolupráci č. 0301/0194/19
0301/0194/19
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Slovenská technická univerzita v Bratislave
25.
November
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000418 Dodatok č. 8
0,00 € FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
1.
Október
2019
ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ
173/2019
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
19.
September
2019
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK ŠTÁTU
74/19
59 981,87 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Národná transfúzna služba SR
30.
August
2019
Zmluva o zásadách a podmienkach vzájomného poskytovania zdravotnej starosltivosti
ZPS-31-2019
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
28.
August
2019
DOHODA O ELEKTRONICKOM ZASIELANÍ FAKTÚR
161/2019
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »