Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Október
2019
ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ
173/2019
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
19.
September
2019
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK ŠTÁTU
74/19
59 981,87 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Národná transfúzna služba SR
4.
September
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-20-20181123-35895136_46071229
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava SD10 s.r.o.
30.
August
2019
Zmluva o zásadách a podmienkach vzájomného poskytovania zdravotnej starosltivosti
ZPS-31-2019
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
28.
August
2019
DOHODA O ELEKTRONICKOM ZASIELANÍ FAKTÚR
161/2019
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
27.
August
2019
Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr
58/2019
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
8.
August
2019
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
2846/2019
207 312,15 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
2.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000418 Dodatok č. 6
0,00 € FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
2.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000418 Dodatok č. 7
0,00 € FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
24.
Júl
2019
Zmluva o dočasnom poskytovaní služieb sterilizácie materiálov
96/LPS/ZoPS/2019
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
23.
Máj
2019
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU
409/2019
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
22.
Máj
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000418 Dodatok č. 5
0,00 € FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
9.
Máj
2019
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
404/2019
140,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
24.
Apríl
2019
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok č. D 16/OEFMaR/2019
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok č. D 16/OEFMaR/2019
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, štátna príspevková organizácia Správa štátnych hmotných rezerv SR
24.
Apríl
2019
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok č. D 17/OEFMaR/2019
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok č. D 17/OEFMaR/2019
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, štátna príspevková organizácia Správa štátnych hmotných rezerv SR
21.
Marec
2019
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK ŠTÁTU
31/19
11 128,28 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Národná transfúzna služba SR
21.
Marec
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000418 Dodatok č. 3
0,00 € FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
18.
Marec
2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci
D06/2019
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Národná transfúzna služba SR
22.
Február
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000418 Dodatok č. 4
0,00 € FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
5.
Február
2019
Zmluva o pedagogickej praxi 339/2019-22
Zmluva o pedagogickej praxi 339/2019-22
0,66 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »