Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
September
2019
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160127005D02
0,00 € Obec Veľký Blh Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
27.
August
2019
dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/31/054/408
0,00 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27.
August
2019
Dohoda č. 19/31/054/414 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest uverejných zamestnávateľov
1931054414 RS
0,00 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
5.
Jún
2019
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160127005D01
0,00 € Obec Veľký Blh Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
27.
Máj
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku v rámci NP „REŠTART – opatrenie č.2“ § 54
19/31/054/184
0,00 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27.
Február
2019
DOHODA č. 19/31/50J/8 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/31/50J/8
0,00 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21.
Február
2019
Dohoda č. 19/31/054/32 o poskytnutí príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
Dohoda č. 19/31/054/32
0,00 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29.
Január
2019
DOHODA č. 19/31/50J/3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/31/50J/3
0,00 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
20.
December
2018
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
18/31/52A/393
Doplnená
0,00 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26.
November
2018
Zmluva č. OU-RS-OKR-2018/015302 o výpôžičke HMŠ
2018/007637-134
0,00 € Obec Veľký Blh MV SR - Okresný úrad Rimavská Sobota
21.
November
2018
Dohoda č. 18/31/054/368 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa §54
18/31/054/368
0,00 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26.
September
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2 podľa § 54
18/31/054/203
0,00 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30.
August
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
18/31/054/161
0,00 € Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26.
Február
2018
DOHODA č. 18/31/50J/5 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/31/50J/5
0,00 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
20.
December
2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
17/31/50J/37
0,00 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25.
Október
2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Šanca pre mladých"
17/31/054/397
11 685,40 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24.
Máj
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/131
KŽP-PO4-SC431-2015-6/131
Doplnená
211 182,86 € Obec Veľký Blh Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Apríl
2017
Dohoda §54 NP "Praxou k zamestnaniu" 17/31/054/23
17/31/054/23
0,00 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26.
Apríl
2017
poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004
č. 17/31/054/30 – CnTP-A3
0,00 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
19.
Apríl
2017
Dohoda o zabezp.podmienok
17/31/051/15
0,00 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
1 2 3 »