Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Jún
2018
Z M L U V A č. 128391 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128391 08U01
50 969,00 € Environmentálny fond Obec Somotor
20.
Jún
2018
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-20/2018-Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-20/2018-Če
7 000,00 € Environmentálny fond SlovZink, a.s.
20.
Jún
2018
ZMLUVA č. 128416 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128416 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Nižný Hrušov
19.
Jún
2018
ZMLUVA č. 128425 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128425 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Veľký Blh
19.
Jún
2018
Z M L U V A č. 128659 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128659 08U01
190 000,00 € Environmentálny fond Obec Hosťová
19.
Jún
2018
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu č. 1146/12/10
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu č. 1146/12/10
0,00 € Environmentálny fond CSOKO, spol. s r.o.
19.
Jún
2018
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ODBORNÝCH SLUŽIEB
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ODBORNÝCH SLUŽIEB
49 999,00 € Environmentálny fond MANDAT AUDIT, s.r.o.
18.
Jún
2018
M L U V A č. 128234 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128234 08U01
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Hrádok
18.
Jún
2018
Z M L U V A č. 128442 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128442 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Veľké Zlievce
18.
Jún
2018
Z M L U V A č. 128116 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128116 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Zalužice
18.
Jún
2018
Z M L U V A č. 128213 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128213 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Čelkova Lehota
15.
Jún
2018
ZMLUVA č. 127838 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
127838 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Krásna Ves
13.
Jún
2018
ZMLUVA č. 128315 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128315 08U01
145 000,00 € Environmentálny fond Obec Hrnčiarske Zalužany
13.
Jún
2018
ZMLUVA č. 127931 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
127931 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Klokočov
13.
Jún
2018
ZMLUVA č. 128614 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128614 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Plášťovce
13.
Jún
2018
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-18/2018-Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-18/2018-Če
2 500,00 € Environmentálny fond Obec Lomnička
12.
Jún
2018
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-1/2018
Z-1/2018
60 120,86 € Environmentálny fond Obec Čaňa
7.
Jún
2018
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-19/2018-Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-19/2018-Če
1 500,00 € Environmentálny fond LURUDAN, s.r.o.
29.
Máj
2018
D O D A T O K č. 1 k Zmluve č. 74443/08U02/L/Z/2010 o zriadení záložného práva, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. 74443/08U02/L/2010
D O D A T O K č. 1 k Zmluve č. 74443/08U02/L/Z/2010 o zriadení záložného práva, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. 74443/08U02/L/2010
Doplnená
0,00 € Environmentálny fond BYTES, s.r.o.
29.
Máj
2018
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-13/2018-Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-13/2018-Če
3 300,00 € Environmentálny fond DRON Industries s.r.o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »