Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Z M L U V A č. 134407 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134407 08U01
140 000,00 € Environmentálny fond Obec Jahodná
14.
Október
2019
Z M L U V A č. 140778 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140778 08U02
110 000,00 € Environmentálny fond Obec Červeník
14.
Október
2019
Z M L U V A č. 140303 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140303 08U02
170 000,00 € Environmentálny fond Mesto Žiar nad Hronom
14.
Október
2019
Z M L U V A č. 140501 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140501 08U02
10 000,00 € Environmentálny fond Trenčiansky samosprávny kraj
14.
Október
2019
Z M L U V A č. 140351 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140351 08U02
10 000,00 € Environmentálny fond Mesto Žiar nad Hronom
14.
Október
2019
Z M L U V A č. 140318 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140318 08U02
70 000,00 € Environmentálny fond Obec Nižný Hrušov
14.
Október
2019
Z M L U V A č. 140583 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140583 08U02
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Pukanec
14.
Október
2019
Z M L U V A č. 140375 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140375 08U02
194 969,00 € Environmentálny fond Obec Nižný Žipov
11.
Október
2019
Z M L U V A č. 140609 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140609 08U02
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Čechynce
10.
Október
2019
Z M L U V A č. 134564 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134564 08U01
53 000,00 € Environmentálny fond Obec Podhoroď
10.
Október
2019
Z M L U V A č. 140603 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140603 08U02
160 000,00 € Environmentálny fond Zariadenie pre seniorov Komárno
10.
Október
2019
Z M L U V A č. 140629 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140629 08U02
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Nižná Polianka
10.
Október
2019
Z M L U V A č. 140889 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140889 08U02
10 000,00 € Environmentálny fond Trnavský samosprávny kraj
10.
Október
2019
Z M L U V A č. 140509 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140509 08U02
159 700,00 € Environmentálny fond Obec Jakušovce
10.
Október
2019
Z M L U V A č. 140307 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140307 08U02
140 000,00 € Environmentálny fond Obec Nacina Ves
10.
Október
2019
Z M L U V A č. 140117 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140117 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Stará Kremnička
10.
Október
2019
Z M L U V A č. 140320 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140320 08U02
127 174,00 € Environmentálny fond Obec Dlhé Stráže
10.
Október
2019
Z M L U V A č. 140289 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140289 08U02
160 000,00 € Environmentálny fond Obec Hutka
10.
Október
2019
Z M L U V A č. 140599 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140599 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Ladice
10.
Október
2019
Z M L U V A č. 134494 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134494 08U03
70 000,00 € Environmentálny fond Obec Lietavská Lúčka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »