Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
December
2018
D O D A T O K č. 1317/16/30-D1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1317/16/30 zo dňa 12. 07. 2016
D O D A T O K č. 1317/16/30-D1
0,00 € Environmentálny fond Obec Závadka nad Hronom
11.
December
2018
Z M L U V A č. 130516 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
130516 08U02
29 000,00 € Environmentálny fond Mesto Veľké Kapušany
11.
December
2018
Z M L U V A č. 130543 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
130543 08U02
30 000,00 € Environmentálny fond Mesto Stará Ľubovňa
7.
December
2018
D O D A T O K č. 1279/16/30-D1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1279/16/30 zo dňa 26. 04. 2016
D O D A T O K č. 1279/16/30-D1
0,00 € Environmentálny fond Mesto Štúrovo
7.
December
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Chvostíková od 12.2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Chvostíková od 12.2018
0,00 € Environmentálny fond Helena Chvostíková
7.
December
2018
D O D A T O K č. 1268/16/30-D1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1268/16/30 zo dňa 02. 05. 2016
D O D A T O K č. 1268/16/30-D1
0,00 € Environmentálny fond Obec Višňové
7.
December
2018
D O D A T O K č. 1355/16/30-D1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1355/16/30 zo dňa 30. 08. 2016
D O D A T O K č. 1355/16/30-D1
0,00 € Environmentálny fond Obec Brestovany
5.
December
2018
Z M L U V A č. 130672 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
130672 08U02
28 000,00 € Environmentálny fond Bratislavský samosprávny kraj
5.
December
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Szabóová od 12_2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Szabóová od 12_2018
0,00 € Environmentálny fond Mgr. gabriela Szaboóvá
4.
December
2018
Z M L U V A č. 130432 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
130432 08U02
30 000,00 € Environmentálny fond Mesto Kráľovský Chlmec
4.
December
2018
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. 129508 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie uzatvorenej dňa 10. augusta 2018
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. 129508 08U02
0,00 € Environmentálny fond Obec Kapušianske Kľačany
4.
December
2018
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-32/2018-Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-32/2018-Če
700,00 € Environmentálny fond Anna Bučková, samostatne hospodáriaci roľník
4.
December
2018
Z M L U V A č. 130430 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
130430 08U02
30 000,00 € Environmentálny fond Mesto Bardejov
30.
November
2018
Z M L U V A č. 130312 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
130312 08U02
19 000,00 € Environmentálny fond Obec Slatvina
30.
November
2018
Z M L U V A č. 128067 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128067 08U06
150 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
30.
November
2018
Z M L U V A č. 130774 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
130774 08U02
30 000,00 € Environmentálny fond Mesto Sabinov
30.
November
2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Kalivoda od 11.2018
Dohoda o hmotnej zodpovednosti-Kalivoda od 11.2018
0,00 € Environmentálny fond Mgr. Peter Kalivoda
29.
November
2018
Z M L U V A č. 127725 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
127725 08U06
150 000,00 € Environmentálny fond Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
29.
November
2018
Z M L U V A č. 127922 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
127922 08U06
67 890,00 € Environmentálny fond TUR
29.
November
2018
Z M L U V A č. 130740 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
130740 08U02
28 500,00 € Environmentálny fond Obec Nižná
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »