Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
Marec
2020
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2020
0257/2020
10 000,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2020
Slovenský krasokorčuliarsky zväz
0065/2020
243 558,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
November
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0161/2019/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2019
1124/2019
1 253,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.
August
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0081/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0873/2019
289 448,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Máj
2019
Zmluva č. 0411/2019/SŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2019
0411/2019
10 000,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4.
Marec
2019
Zmluva č. 0161/2019/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2019
0161/2019
10 000,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28.
Január
2019
Zmluva č. 0081/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0081/2019
269 224,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9.
Október
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0387/2018/SŠSŠ o podpore národného športového projektu v roku 2018
1010/2018
19 786,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26.
Apríl
2018
Zmluva č. 0387/2018/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2018
0387/2018/SŠ
13 750,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Január
2018
Zmluva č. 0089/2018/SŠSŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2018
0089/2018
254 580,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
Jún
2017
Dohoda o vzájomnej spolupráci Slovenský krasokorčuliarsky zväz
Dohoda o vzájomnej spolupráci Slovenský krasokorčuliarsky zväz
0,00 € Dohoda o vzájomnej spolupráci Slovenský krasokorčuliarsky zväz Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
17.
Február
2017
Zmluva č. 0143/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017
0143/2017
229 894,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9.
Február
2017
Zmluva č. 0112/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku športovcom top tímu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017
0112/2017
7 500,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24.
Október
2016
Dohoda o vzájomnej spolupráci č. 243/2016-FF-SD
Dohoda o vzájomnej spolupráci č. 243/2016-FF-SD
0,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1.
Júl
2016
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0081/2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0433/2016
192 330,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.
Január
2016
Zmluva č. 0081/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0081/2016
192 330,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9.
December
2015
Zmluva o partnerstve
2015136
100 000,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
25.
November
2015
Zmluva o spolupráci
69 2015
0,00 € Slovenský krasokorčuliarský zväz NŠC
22.
Máj
2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0040/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu
0322/2015
167 800,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Február
2015
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0040/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0111/2015
152 300,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1 2 »