Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Február
2020
Zmluva č. 0166/2020 /SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2020
0166/2020
23 000,00 € Slovenská asociácia čínskeho wushu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0003/2020
30 000,00 € Slovenská asociácia čínskeho wushu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
November
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0175/2019/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2019
1121/2019
627,00 € Slovenská asociácia čínskeho wushu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.
August
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0026/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0865/2019
19 383,00 € Slovenská asociácia čínskeho wushu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Marec
2019
Zmluva č. 0175/2019/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2019
0175/2019
5 000,00 € Slovenská asociácia čínskeho wushu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28.
Január
2019
Zmluva č. 0026/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0026/2019/SŠ
18 029,00 € Slovenská asociácia čínskeho wushu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Január
2018
Zmluva č. 0049/2018/SŠSŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2018
0049/2018
11 724,00 € Slovenská asociácia čínskeho wushu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1.
Február
2017
Zmluva č. 0039/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017
0039/2017
12 834,00 € Slovenská asociácia čínskeho wushu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Január
2016
Zmluva č. 0024/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0024/2016
8 000,00 € Slovenská asociácia čínskeho wushu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
Júl
2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0195/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0472/2013
9 770,00 € Slovenská asociácia čínskeho wu-shu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Jún
2013
Dohoda o vzájomnej spolupráci č. 51
Dohoda o vzájomnej spolupráci č. 51
0,00 € Slovenská asociácia čínskeho Wu-shu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
11.
Marec
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0195/2013/SŠSŠM
7 970,00 € Slovenská asociácia čínskeho wu-shu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR