Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
112/2018/MPRVSR-940
0,00 € Poštová banka, a.s.; Úradu vládneho auditu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
114/2018/MPRVSR-940
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Úradu vládneho auditu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
117/2018/MPRVSR-940
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Úradu vládneho auditu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21.
Jún
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
116/2018/MPRVSR-940
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej bank Úradu vládneho auditu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
Jún
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
109/2018/MPRVSR-940
0,00 € BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky Úradu vládneho auditu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
Jún
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
113/2018/MPRVSR-940
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Úradu vládneho auditu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
Jún
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
110/2018/MPRVSR-940
0,00 € Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Úradu vládneho auditu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
Jún
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
115/2018/MPRVSR-940
0,00 € Tatra banka, a.s. Úradu vládneho auditu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
Jún
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
129/2018/MPRVSR-940
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Úradu vládneho auditu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
Jún
2018
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
111/2018/MPRVSR-940
0,00 € OTP Banka Slovensko, a.s Úradu vládneho auditu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR