Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
December
2016
Dodatok č.2 k Zmluve č. 2-ZoD-2008
Dodatok č.2
0,00 € AGB ekoservis, s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
30.
September
2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201628719_Z
148 860,00 € AGB ekoservis s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
12.
Júl
2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201617165_Z
169 950,00 € AGB ekoservis s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
23.
Máj
2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201612259_Z
75 600,00 € AGB ekoservis s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
11.
Máj
2016
Rámcová dohoda
Z201610967_Z
1 110,00 € AGB ekoservis s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12.
Január
2016
Rámcová zmluva č. 32/2015
1/2016
151 067,64 € AGB ekoservis, s.r.o. Detská fakultná nemocnica Košice
4.
December
2015
Zmluva o poskytnutí služby v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov
590/UNB/2015
976 104,00 € AGB ekoservis s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
3.
Júl
2015
Zmluva o poskytovaní služieb 08/2015
0155
0,00 € AGB ekoservis, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
11.
Máj
2015
Zmluva o poskytovaní služieb pri zneškodňovaní odpadov
92/2015
0,00 € AGB ekoservis, s.r.o Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
19.
Marec
2014
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
40/2014
0,00 € AGB ekoservis s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
17.
December
2013
Zmluva o dielo č. 30/2013
97/2013
75 900,00 € AGB ekoservis, s.r.o. Detská fakultná nemocnica Košice
1.
Október
2013
Zmluva o poskytovaní služieb č. 21 /2013
308/2013
148 932,00 € AGB ekoservis s.r.o Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
31.
Júl
2013
Zmluva o poskytovaní služieb
LF - 110/2013
0,00 € AGB ekoservis, s.r.o. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
26.
Jún
2013
Zmluva o poskytovaní služby
222013
0,00 € AGB ekoservis, s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
31.
Január
2013
Zmluva o poskytovaní služieb
LF - 24/2013
1,95 € AGB ekoservis, s.r.o. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
2.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní služieb EO-02/2012
22/2012
11 949,36 € AGB ekoservis, s.r.o. Detská fakultná nemocnica Košice
2.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní služieb EO-03/2012
23/2012
11 985,24 € AGB ekoservis, s.r.o. Detská fakultná nemocnica Košice
18.
Máj
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 38/2010
025/2011
12 600,00 € AGB ekoservis,s.r.o. Detská fakultná nemocnica Košice
1.
Apríl
2011
Zmluva o poskytovaní služieb
Z-145/2011
0,00 € AGB ekoservis, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
« 1 2