Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
December
2019
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov
PUSR-2019-136
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Mesto Detva
29.
November
2019
Zmluva o prevode správy archeologických nálezov
PUSR-2019-124
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské múzem ochrany prírody a jaskyniarstva
28.
November
2019
Zmluva o prevode správy archeologických nálezov
78/2019
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
15.
November
2019
Licenčná zmluva
155/2019/AUT
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenská národná knižnica
24.
Október
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-114
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Obec Beckov
20.
September
2019
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn
19/01/051/66
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
17.
September
2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A O REFUNDÁCII NÁKLADOV
1146/2019
800,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Úrad vlády SR
11.
September
2019
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/PÚ SR
Z1900200
0,00 € Pamiatkový úrad SR Slovenská konsolidačná, a.s.
27.
August
2019
Dohoda č.19/08/051/101 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP ,,Absolventská prax štartuje zamestnanie"
Dohoda č.19/08/051/101/TT
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
15.
Júl
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-090
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Peter Márássy
3.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kultúrneho podujatia
89/2019-STM
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej Republiky Slovenské technické múzeum
21.
Jún
2019
Zmluva č. 89/2019-STM o spolupráci pri zabezpečení kultúrneho podujatia
PUSR-2019-083
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské technické múzeum
28.
Máj
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-072
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Občianske združenie Zemplínsko-užská hradná cesta
3.
Máj
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-065
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
1.
Marec
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa 5koly, veden6ho v evidencii uchddzaiov o zamestnanie v rámci ndrodného projektu ,,Absolventskii prax Startuje zamestnanie.
Dohoda č. 19/36/051/19
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
20.
Február
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-008
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky OZ Castrum Thorna
19.
Február
2019
dohoda o vydávaní časopisu
SNM-R-INÉ-2019/132
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
15.
Február
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-007
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj
14.
Február
2019
Zmluva o dielo
PUSR-2019-006
2 900,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rožňava
11.
Február
2019
Licenčná zmluva
PUSR-2019-003
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky OZ Hrad Tematín
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »