Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Január
2015
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov
PUSR-2014/10652-10/73184
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
27.
Január
2015
Zmluva o dielo a poskytnutí sublicencie
41/2015
0,00 € Pamiatkový úrad SR Slovenské banské múzeum
19.
December
2014
Zmluva o dielo a poskytnutí sublicencie
SNM-BOJ-ZOD-2014/3499
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
18.
December
2014
Dohoda o vydávaní časopisu Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo
SNM-R-INE-2014-3428
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
16.
December
2014
Dohoda vydávaní časopisu Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo
SNM-R-INÉ-2014/3428
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
7.
December
2014
Licenčná zmluva
44-2014-PUSR
100,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Atarax, s.r.o.
17.
Október
2014
Zmluva o dielo a poskytnutí sublicencie
SNM-SML-LZ-2014/1109
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
13.
Október
2014
Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácii kultúrno-spoločenského podujatia "Vojenský deň v Trnave" v roku 2014
36-2014-PUSR
140,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Občianske združenie Klub vojenskej histórie Slovensko
28.
September
2014
Licenčná zmluva
33-2014-PUSR
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenská národná galéria
16.
September
2014
Zmluva o prevode správy hnuteľného archeologického nálezu
PUSR-2014/7737-13/56157
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
16.
September
2014
Zmluva o prevode správy hnuteľných archeologických nálezov
PUSR-2014/7699-16/56187
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
8.
September
2014
Zmluva o prevode správy hnuteľného archeologického nálezu
60/14
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
8.
September
2014
Zmluva o prevode správy hnuteľného archeologického nálezu
61/14
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
7.
September
2014
Dodatok č.6 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0375-10
44/2014
3 475,50 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej Akadémie Vied
26.
August
2014
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov
PUSR-2014/11218-9/47618
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Žilinský samosprávny kraj
18.
August
2014
Zmluva o zabezpečení účasti na konferencii
31-2014-PUSR
400,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Mestský ústav ochrany pamiatok
12.
August
2014
Zmluva o prevode správy
09/2014
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
7.
August
2014
Zmluva o dielo
AV-001/2014
2 220,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Obec Podbranč
5.
August
2014
Dodatok č.3 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu Archelogická chronometria na Slovensku č. APVV-0598-10
APVV-0597-10-d3
600,00 € Pamiatkový úrad SR Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK
23.
Júl
2014
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov
PUSR-2014/5249-45/27839
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »