Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kultúrneho podujatia
107/2018-STM
0,00 € Pamiatkový úrad SR Slovenské technické múzeum
18.
Júl
2018
Zmluva o výpožičke č. 3/2018
124/2018/3
0,00 € Pamiatkový úrad SR Slovenské banské múzeum
12.
Júl
2018
zmluva o prevode správy archeologických nálezov
SNM-MT-ZPS-2018/2328
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
6.
Júl
2018
Zmluva o prevode správy archeologických nálezov
SNM-HM-ZPS-2018/1640
0,00 € Pamiatkový úrad SR Slovenské národné múzeum
4.
Júl
2018
Licenčná zmluva
PUSR-2018-091
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Nezisková organizácia Barbora
27.
Jún
2018
Dohoda č.18/08/051/35 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP ,,Absolventská prax štartuje zamestnanie"
Dohoda č.18/08/051/35/TT
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
8.
Jún
2018
Zmluva o prevode správy archeologických nálezov
PUSR-2018-080
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
8.
Jún
2018
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov
PUSR-2018-081
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Žilinský samosprávny kraj
8.
Jún
2018
Zmluva o výpožičke
PUSR-2018-079
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Mestský ústav ochrany pamiatok
23.
Apríl
2018
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 19.2.2016
PUSR-2018-071
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
20.
Apríl
2018
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 22.11.2016
PUSR-2018-070
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky TREETHERM, s.r.o.
4.
Apríl
2018
Licenčná zmluva
PUSR-2018-067
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Obec Zborov
9.
Február
2018
Licenčná zmluva
46/2018
0,00 € Pamiatkový úrad SR Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7.
Február
2018
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2018/PÚ SR
Z1800022
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenská konsolidačná, a.s.
2.
Február
2018
Kúpna zmluva
PUSR-2018-041
56 300,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Mesto Bardejov
31.
Január
2018
Licenčná zmluva
PUSR-2018-040
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Mesto Veľký Šariš
30.
Január
2018
Licenčná zmluva
PUSR-2018-039
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Ústredie ľudovej umeleckej tvorby
24.
Január
2018
Kúpna zmluva
PUSR-2018-038
877,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bruno Korytko
19.
Január
2018
Dohoda o vydávaní časopisu Pamiatky a múzeá
PUSR-2018-037
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
16.
Január
2018
dohoda o vydávaní časopisu Pamiatky a múzeá
SNM-R-INE-2018/42
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »