Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Marec
2013
Zmluva o poskytnutí služby č. 10523/2012/VDJ
10523/2012/VDJ
11 370,92 € BOVINEX Europa s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
19.
Júl
2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
3162/12
852 520,74 € Bovinex Europa s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Júl
2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00771
KE00771
852 520,74 € BOVINEX Európa, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra