Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Jún
2019
Nadácia ESET
Nadácia ESET
0,00 € Nadácia ESET Gymnázium bilingválne Žilina
6.
Jún
2019
Nadácia ESET – Univerzita Komenského – Prírodovedecká fakulta – finančný príspevok
Z/2019/1331/XI/PriF/PCONMP
4 500,00 € ESET Univerzita Komenského v Bratislave - Prirodovedecká fakulta
5.
Jún
2019
Zmluva o finančnom príspevku
16/2019
2 500,00 € Nadácia ESET Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
25.
Apríl
2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A VÝMENE INFORMÁCIÍ
122/2019
0,00 € ESET, spol. s r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
1.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na konferenciu
190010/016/2019
0,00 € Nadácia ESET Ekonomická univerzita v Bratislave
25.
Január
2019
Nadácia ESET – Univerzita Komenského – Prírodovedecká fakulta – finančný príspevok
Z/2019/125/VIII/PriF/PCONMP
1 000,00 € ESET Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
8.
November
2018
Nadácia ESET - Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) - finančný príspevok č. 9015/0012/18
9015/0012/18
5 800,00 € Nadácia ESET Slovenská technická univerzita v Bratislave
11.
Október
2018
Nadácia ESET - STU FIIT - finančný príspevok č. 0701/0032/18
0701/0032/18
30 000,00 € Nadácia ESET Slovenská technická univerzita v Bratislave
16.
August
2018
Nadácia ESET - Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) - finančný príspevok č. 9015/0010/18
9015/0010/18
20 000,00 € Nadácia ESET Slovenská technická univerzita v Bratislave
3.
Máj
2018
Darovacia zmluva
SIOV-03660/2018
0,00 € Nadácia ESET Štátny inštitút odborného vzdelávania
16.
Apríl
2018
Nadácia ESET - STU FIIT - finančný príspevok č. 0701/0013/18
0701/0013/18
1 500,00 € Nadácia ESET Slovenská technická univerzita v Bratislave
2.
Marec
2018
Zmluva – finančný príspevok
190010/052/2018
1 000,00 € Nadácia ESET Ekonomická univerzita v Bratislave
10.
Január
2018
Darovacia zmluva
12018
2 000,00 € Nadácia ESET Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
2.
Január
2018
Nadácia ESET - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave - finančný príspevok
2/2018/VIII/FMFI/CPP
Doplnená
3 900,00 € Nadácia ESET Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
14.
November
2017
Nadácia ESET - Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) - finančný príspevok č. 9015/0010/17
9015/0010/17
6 000,00 € Nadácia ESET Slovenská technická univerzita v Bratislave
8.
September
2017
Nadácia ESET - STU FIIT - finančný príspevok č. 0701/0032/17
0701/0032/17
30 000,00 € Nadácia ESET Slovenská technická univerzita v Bratislave
7.
August
2017
Nadácia ESET - Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) - finančný príspevok
9015/0008/17
20 000,00 € Nadácia ESET Slovenská technická univerzita v Bratislave
31.
Január
2017
ESET Master License Agreement číslo MLA:3/2017
ZM00000543
Doplnená
0,00 € ESET, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21.
December
2016
Nadácia ESET - Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) - finančný príspevok č. 9015/0018/16
9015/0018/16
5 500,00 € Nadácia ESET Slovenská technická univerzita v Bratislave
21.
December
2016
Nadácia ESET - Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) - finančný príspevok č. 9015/0019/16
9015/0019/16
20 000,00 € Nadácia ESET Slovenská technická univerzita v Bratislave
1 2 3 4 »