Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
September
2019
Rámcová dohoda na nákup vysielacieho času
647/2019
84 000,00 € FUN MEDIA GROUP, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
6.
September
2019
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1168/2019
299 978,64 € FUN MEDIA GROUP, a.s Úrad vlády SR
21.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
14159/2019-M_KGTSÚ
93 528,00 € FUN MEDIA GROUP,a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24.
Apríl
2019
Obchodná zmluva MTF č. 31/2019
0600/0023/19
764,00 € FUN MEDIA GROUP a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Zmluva na nákup vysielacieho času pre bázu 3 32/2019/OZIV
32/2019/OZIV
79 920,00 € FUN MEDIA GROUP a. s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
27.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí služby
191/KGR/2019
36 000,00 € FUN MEDIA GROUP, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
18.
Január
2019
Zmluva na nákup vysielacieho času
35/AE00/2019
180 000,00 € FUN MEDIA GROUP a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
21.
December
2018
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 306/2018
306/2018
39 926,88 € FUN MEDIA GROUP a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
19.
December
2018
Zmluva na nákup vysielacieho času pre bázu 1
141/2018/SINPOPVaI
0,00 € FUN MEDIA GROUP a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26.
November
2018
Rámcová dohoda
136/2018/7
247 881,60 € FUN MEDIA GROUP a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
6.
November
2018
Zmluva o dielo, licenčná zmluva
Z/35/2018
7 200,00 € FUN MEDIA GROUP, a. s. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
10.
Október
2018
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
261/2018-2060-2240
58 809,12 € FUN MEDIA GROUP a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
September
2018
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času pre bázu 1
104/SINPOPVaI/2018
0,00 € Fun Media Group, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
August
2018
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
907/2018
359 997,12 € FUN MEDIA GROUP a.s. Úrad vlády SR
21.
Máj
2018
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
124/2018-2060-2240
38 896,80 € FUN MEDIA GROUP a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí služby
134/KGR/2018
35 982,00 € FUN MEDIA GROUP, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
20.
December
2017
Zmluva o mediálnej spolupráci
1297/CM/2017
0,00 € FUN MEDIA GROUP a.s. Slovenské národné divadlo
18.
December
2017
poskytnutie vysielacieho času pre zimnú kampaň vo FUN rádiu
733/BB00/2017
12 000,00 € FUN MEDIA GROUP,a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
14.
December
2017
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1052/2017
130 433,18 € FUN MEDIA GROUP a.s. Úrad vlády SR
23.
November
2017
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
128/2017/SIaMS
0,00 € FUN MEDIA GROUP a. s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
1 2 3 4 5 »