Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Október
2019
Zmluva číslo SEP-OO-2019/003078-006 na nákup vysielacieho času
Zmluva číslo SEP-OO-2019/003078-006
21 189,60 € FUN MEDIA GROUP, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
23.
Október
2019
Zmluva číslo SEP-OO-2019/003108-006 na Zabezpečenie výroby rozhlasových spotov pre Operačný program Efektívna verejná správa, Operačný program Kvalita životného prostredia a Operačný program Ľudské zdroje v gescii Ministerstva vnútra SR
SEP-OO-2019/003108-006
3 804,00 € FUN MEDIA GROUP, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
13.
September
2019
Rámcová dohoda na nákup vysielacieho času
647/2019
84 000,00 € FUN MEDIA GROUP, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
6.
September
2019
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1168/2019
299 978,64 € FUN MEDIA GROUP, a.s Úrad vlády SR
21.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
14159/2019-M_KGTSÚ
93 528,00 € FUN MEDIA GROUP,a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24.
Apríl
2019
Obchodná zmluva MTF č. 31/2019
0600/0023/19
764,00 € FUN MEDIA GROUP a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29.
Marec
2019
Zmluva na nákup vysielacieho času pre bázu 3 32/2019/OZIV
32/2019/OZIV
79 920,00 € FUN MEDIA GROUP a. s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
27.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí služby
191/KGR/2019
36 000,00 € FUN MEDIA GROUP, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
18.
Január
2019
Zmluva na nákup vysielacieho času
35/AE00/2019
180 000,00 € FUN MEDIA GROUP a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
21.
December
2018
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 306/2018
306/2018
39 926,88 € FUN MEDIA GROUP a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
19.
December
2018
Zmluva na nákup vysielacieho času pre bázu 1
141/2018/SINPOPVaI
0,00 € FUN MEDIA GROUP a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26.
November
2018
Rámcová dohoda
136/2018/7
247 881,60 € FUN MEDIA GROUP a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
6.
November
2018
Zmluva o dielo, licenčná zmluva
Z/35/2018
7 200,00 € FUN MEDIA GROUP, a. s. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
10.
Október
2018
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
261/2018-2060-2240
58 809,12 € FUN MEDIA GROUP a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
September
2018
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času pre bázu 1
104/SINPOPVaI/2018
0,00 € Fun Media Group, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
August
2018
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
907/2018
359 997,12 € FUN MEDIA GROUP a.s. Úrad vlády SR
21.
Máj
2018
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
124/2018-2060-2240
38 896,80 € FUN MEDIA GROUP a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí služby
134/KGR/2018
35 982,00 € FUN MEDIA GROUP, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
20.
December
2017
Zmluva o mediálnej spolupráci
1297/CM/2017
0,00 € FUN MEDIA GROUP a.s. Slovenské národné divadlo
1 2 3 4 5 6 »