Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Apríl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave ZZIII-1-17-2016
ZZIII-1-17-2016
12,04 € Martin Švarc ZZIII Zemianske Kostoľany
27.
Apríl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave ZZIII-1-19-2016
ZZIII-1-19-2016
12,20 € Ing. Jaroslav ČEKAN ZZIII Zemianske Kostoľany
29.
Apríl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave ZZIII-1-22-2016
ZZIII-1-22-2016
6,50 € Miroslav KOPÁSEK ZZIII Zemianske Kostoľany
9.
Máj
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave ZZIII-1-20-2016
ZZIII-1-20-2016
17,72 € Milan HOMOLA ZZIII Zemianske Kostoľany
28.
Apríl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave ZZIII-1-22-2016
ZZ III– 1-22/ 2016
6,50 € Miroslav KOPÁSEK ZZIII Zemianske Kostoľany
29.
Apríl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave ZZIII-1-23-2016
ZZIII-1-23-2016
8,90 € Štefan HULÉNYI ZZIII Zemianske Kostoľany
19.
Apríl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave ZZIII-1-18-2016
ZZIII-1-18-2016
16,12 € Pavol Mika ZZIII Zemianske Kostoľany
6.
Máj
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave ZZIII-1-24-2016
ZZIII-1-24-2016
17,32 € Miroslav DANÁK ZZIII Zemianske Kostoľany
26.
Máj
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave ZZIII-1-27-2016
ZZIII-1-27-2016
20,04 € Gabriela Škvareninová ZZIII Zemianske Kostoľany
30.
Máj
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave ZZIII-1-29-2016
ZZIII-1-29-2016
18,36 € Miroslav KOPÁSEK ZZIII Zemianske Kostoľany
28.
Apríl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave ZZIII-1-21-2016
ZZIII-1-21-2016
12,92 € Ing. Jozef TANCOŠ ZZIII Zemianske Kostoľany
24.
Máj
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave ZZIII-1-26-2016
ZZIII-1-26-2016
11,20 € Roman MIKULA ZZIII Zemianske Kostoľany
16.
August
2012
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
2012_PKR_GR_4516
2 947,20 € Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola s organizačnými zložkami: Špeciálna základná škola, Praktická škola, Základná škola pri ZZ Zelený Strom
20.
Máj
2013
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
1836/2013/EPI
41,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava ZZ Medico s.r.o.,Pod záhradami 103, 951 53 Babindol
24.
Júl
2013
Zmluva o nájme č. 9/2013/FN
85/2013/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Nemocnice s poliklinikou n.o., prevádzka ZZ Topoľčany
28.
Január
2014
o rozpočítavaní tepla a usporiadaní nákladov s tým spojenými
2761TR3002/13
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ZZ Harmónia, s.r.o.
2.
Január
2014
Kúpna zmluva - slepačie vajcia
5100001315
1 220,20 € Demifood spol. s r.o. VÚ 9994 - MLF ZZ Západ
2.
Január
2014
Kúpna zmluva - Mlynské výrobky a cestoviny
5100001312
3 226,22 € Demifood spol. s r.o. VÚ 9994 - MLF ZZ Západ
7.
Marec
2014
Zmluva č. 4/2014-ZA - Zabezpečenie styku železničných dráh v správe ŽSR a vlečky Vojenský útvar 9994 Nemšová
5100001444
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky MLF ZZ Západ
31.
Marec
2014
Zmluva o výpožičke - Zdravotnícke kontajnery
2014/401
5 892 165,43 € Agentúra sptávy majetku Nemocnica s poliklinikami, Prevádzka ZZ. Topoľčany
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »