Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Október
2014
Zmluva: Odber a odvoz biologicky rozložiteľného tekutého a tuhého kuchynského odpadu z nespotrebovaných hotových pokrmov a jedál, jedlý olej a tuky
MLF ZZZ-116-16/2014
0,00 € H&J Oil Investment Group, s.r.o. MLF ZZ Západ Nemšová (VÚ 9994)
14.
November
2014
Kúpna zmluva: nákup tkanín pre Stredisko vystrojenia generálov a Oddelenie zabezpečenia výstrojných náležitostí MLF ZZ Západ Nemšová
5100001872
3 828,00 € CAR – LEFTEX, s.r.o. MLF ZZ Západ Nemšová VÚ 9994
22.
December
2015
Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je nákup potravín - čerstvých cukrárenských výrobkov pre potreby VÚ 9994 Nemšová/Vojenská kuchyňa v budove „K“ Trenčín
8100000074
Doplnená
3 112,01 € Ján IHRISKÝ – výroba a predaj cukrárenských výrobkov VÚ 9994 Nemšová MLF ZZ Západ
17.
Jún
2015
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_PO_PO_170
2015_MPC_ANG_PO_PO_170
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spoj. škola - ZŠpri ZZ
17.
Jún
2015
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_PO_PO_167
2015_MPC_ANG_PO_PO_167
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZŠ s MŠ pri ZZ
30.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/1362/2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/1362/2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ZÁKL. ŠKOLA s MŠ pri ZZ
3.
Jún
2016
Použitie súkromného cestného motorového vozidla pri služobnej ceste.
MLFZZZ -146-8/2016
15,28 € Ing. Igor ZACHAR, PhD. VÚ 9994 Nemšová MLF ZZ Západ
2.
Jún
2014
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
332/2014
1 500,00 € Úrad vlády SR Záujmové združenie Spektrum /ZZ Spektrum/
31.
December
2013
Kúpna zmluva - Mlieko a mliečne výrobky
5100001313
4 012,85 € Bohuš Šesták - VEĽKOSKLAD VÚ 9994 - MLF ZZ Západ
20.
December
2013
Kúpna zmluva - Nákup cukrárenských výrobkov
5100001311
4 325,24 € Ján IHRISKÝ – výroba a predaj cukrárenských výrobkov MLF ZZ Západ VÚ 9994
14.
Marec
2018
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2018_MPC_EONE_383
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola - ZŠ pri ZZ ako roganizačná zložka
21.
December
2013
Kúplna zmluva - Ovocie
5100001318
3 938,88 € HALIMEX- Ing. Lazhar Hassouna MLF ZZ Západ - VÚ 9994
18.
Marec
2014
Nákup nealkoholických nápojov a cukroviniek
5100001434
3 693,18 € KON - RAD spol. s r.o. MLF ZZ Západ Nemšová VÚ 9994
30.
December
2013
Kúpna zmluva - Konzervované potraviny
5100001316
3 880,51 € KIPA, s.r.o. VÚ 9994 - MLF ZZ Západ
29.
Apríl
2015
Rámcová zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby
PZS/2/2015/48
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. ZŠ a MŠ pri ZZ Dolný Smokovec
16.
Marec
2018
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2018_MPC_EONE_161
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZÁKL. ŠKOLA s MŠ pri ZZ
16.
Október
2013
Dohoda o náhrade škody - náhrada škody
ISAF-5-4/2013
22,06 € Dlžník MLF ZZ Západ
2.
December
2013
Kúpna zmluva - obalový materiál pre potreby VÚ 9994 Nemšová - CMM ZM
5100001085
2 388,00 € MAT- obaly, s.r.o. MLF ZZ Západ - VÚ 9994 Nemšová
21.
December
2013
Kúpna zmluva - Zemiaky
5100001321
3 775,20 € HALIMEX- Ing. Lazhar Hassouna MLF ZZ Západ - VÚ 9994
14.
Október
2014
Kúpna zmluva - Reklamné predmety pre potreby VÚ 9994 Nemšová
5100001739
3 300,00 € Ing. KAROL HATTAS - SPS MLF ZZ Západ Nemšová - VÚ 9994
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »