Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
December
2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
421/2015
650,00 € Národné osvetové centrum Zvuky cez ruky, o.z.
25.
Jún
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3021
20/26/54E/3021
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica ZVT - PRINT, a.s.
19.
Máj
2020
Dohoda č. 20/26/54E/2135
20/26/54E/2135
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica ZVT-PREVIS, a.s.
30.
November
2017
Zmluva č. 6-2017-OLH
CRZ 7479-2017-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ing. Stanislav Dodek, ZVSL Prosné
11.
Apríl
2018
Nájomná zmluva č. 00563/PNZ -P50006/18.60 - Lesy Tisovníky ZVSL, pozemkové spoločenstvo
00563/2018-PNZ -P50006/18.60
0,00 € Slovenský pozemkový fond Lesy Tisovník - ZVSL poz. spol.
11.
Jún
2012
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-61/2012 - vykonanie diela podľa výkresu č. 1-001 521/S
VTSÚ-12-61/2012
2 081,10 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
22.
Jún
2012
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-63/2012 - vykonanie diela podľa objednávky č. 99/OBCH/2012
VTSÚ-12-63/2012
773,94 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
15.
August
2012
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-78/2012 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/23/2012
VTSÚ-12-78/2012
557,60 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
16.
Október
2012
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-107/2012 - vykonanie diela podľa TP-1305-05.
VTSÚ-12-107/2012
2 043,94 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
15.
Február
2011
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-9/2011 - vykonanie diela podľa prílohy č. 1
VTSÚ-12-9/2011
2 051,58 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
22.
November
2012
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-125/2012 - ykonanie diela podľa objednávky č. 212OSL0019
VTSÚ-12-125/2012
418,64 € VTSÚ Záhorie ZVS IMPEX, a.s.
14.
Marec
2013
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-27/2013 - vykonanie diela podľa objednávky č. P2-02/2013
VTSÚ-12-27/2013
Doplnená
4 106,20 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
20.
Jún
2013
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-69/2013 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/08/2013
VTSÚ-12-69/2013
3 808,13 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
26.
Jún
2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50
6 / § 50 / PS / 2013/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín ZVS holding, a.s.
28.
Jún
2013
Dohoda o o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
93/XXI/2013/§54/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín ZVS holding, a.s.
17.
Marec
2016
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-36/2016 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/6/2016
VTSÚ-12-36/2016
1 332,20 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s
9.
Júl
2015
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-77/2015 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/47/2015
VTSÚ-12-77/2015
5 949,63 € VTSÚ Záhorie ZVS holding a.s.
6.
Október
2017
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-117/2017 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/97/2017
VTSÚ-12-117/2017
10 402,24 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
5.
September
2017
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-111/2017 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/71/2017
VTSÚ-12-111/2017
3 166,51 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
22.
Október
2015
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-122/2015 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/63/2015.
VTSÚ-12-122/2015
5 232,63 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »