Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Marec
2014
Zmluva o výpožičke
PV-151/2014
0,00 € Základná škola P. Kellnera Hostinského , Družstevná 835, 979 01 Rimavská Sobota Štátny inštitút odborného vzdelávania
25.
Marec
2014
Zmluva o výpožičke
PV-194/2014
0,00 € Základná škola Fatranská 14, 949 01 Nitra Štátny inštitút odborného vzdelávania
25.
Marec
2014
Zmluva o výpožičke
PV-192/2014
0,00 € Základná škola Rozmarínova 1, 945 01 Komárno Štátny inštitút odborného vzdelávania
2.
Apríl
2014
Zmluva o dielo č. 4/10/240/2014
2598/2014/LSR
4 084,67 € LESOSTAV SEVER, s.r.o., 023 01 Oščadnica č. 8 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca
7.
Apríl
2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov APVV 0097-12
Dodatok č. 1 APVV-0097-12 zo dňa 11.3.2014
21 626,50 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
16.
Apríl
2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-GR-0023-11
Dodatok č. 1 SK-GR-0023-11
2 620,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
22.
Apríl
2014
Zmluva o výpožičke
PV-94/2014
0,00 € Základná škola Spartakovská 5, 917 01 Trnava Štátny inštitút odborného vzdelávania
22.
Apríl
2014
Zmluva o výpožičke
PV-143/2014
0,00 € Základná škola Kpt. Nálepku 855, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Štátny inštitút odborného vzdelávania
22.
Apríl
2014
Zmluva o výpožičke
PV-130/2014
0,00 € Základná škola Teodora Jozefa Moussona, T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce Štátny inštitút odborného vzdelávania
22.
Apríl
2014
Zmluva o výpožičke
PV-138/2014
0,00 € Základná škola Teodora Jozefa Moussona, T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce Štátny inštitút odborného vzdelávania
22.
Apríl
2014
Zmluva o výpožičke
PV-220/2013
0,00 € Základná škola Komenského 153/6, 068 01 Medzilaborce Štátny inštitút odborného vzdelávania
22.
Apríl
2014
Zmluva o spolupráci
PV-212/2013
0,00 € Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa Štátny inštitút odborného vzdelávania
22.
Apríl
2014
Zmluva o spolupráci
PV-206/2013
0,00 € Základná škola Jozefa Cígera Hronského Krátka 2, 927 01 Šaľa Štátny inštitút odborného vzdelávania
22.
Apríl
2014
Zmluva o spolupráci
PV-203/2013
0,00 € Základná škola Poľná 1, 990 01 Veľký Krtíš Štátny inštitút odborného vzdelávania
28.
Apríl
2014
Dohoda č. 154/2014/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže Slávik Slovenska 2014, obvodné kolo
OU-PO_ZM_OS-154-2014_2014
0,00 € Centrum voľného času, M.R.Štefánika 870, 093 01 Vranov nad Topľou Okresný úrad Prešov
25.
Máj
2014
Zmluva o výpožičke
PV-222/2014
0,00 € Základná škola Juraja Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď Štátny inštitút odborného vzdelávania
28.
Máj
2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
39/§51/2014
Doplnená
0,00 € Základná škola, Mlynská č.697/7 ; 091 01 Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
19.
Jún
2014
Zmluva o dielo č. 9/10/240/2014
CRZ 4509/2014/LSR
4 991,99 € Ing.Pavol Šuty-EKOSTAV s.r.o. Oščadnica 19, 023 01 Oščadnica Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca
10.
September
2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1336/2014 uzavretá podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
1336/2014
0,00 € Súkromná obchodná akadémia - Kereskedelmi Magánakadémia - organizačná zložka Súkromnej spojenej školy, Svätého Štefana 648/36, 943 01 Štúrovo Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
30.
September
2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
NP 02 338 364, 378, 544
0,00 € Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica NŠC